EIA – HODNOCENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Připravujete investiční záměr? Rozšiřujete svůj podnik? Plánujete nový projekt ve Vašem městě či obci?

O službě

Prověřte si, zda pro vás platí zákonná povinnost zajistit hodnocení vlivu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.  Pokud ano, potřebujete stanovisko jako výstup z procesu EIA pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a k dalším činnostem.

Pro úspěch EIA hodnocení potřebujete:

 • Oznámení a dokumentaci, posudek a studie pro příslušný úřad
 • Případně podrobnější dokumentaci
 • Veřejné projednání
 • Posudek
 • Závěrečný výstup v podobě stanoviska příslušného úřadu

Naši experti mají zkušenosti se zpracováním dokumentace ve střední Evropě, na Balkáně, bývalých sovětských republikách (CIS) i v jihovýchodní Asii. Kdekoli řešíte váš projekt, jakkoli jste daleko, obraťte se na naše experty!

Činnosti v rámci služby

 • Vytvoříme pro Vás oznámení, dokumentaci či posudek včetně všech potřebných studií
 • Projednáme vše s dotčenými orgány státní správy
 • V průběhu posuzování projekt konzultujeme a případně upravujeme ve spolupráci s projektantem a zadavatelem tak, abyste dosáhli maximální optimalizace návrhu v souladu s Vaším záměrem.
 • Jednáme za Vás s úřady a oponenty, účastníme se veřejného projednání.
 • Sami zajistíme potřebné dílčí posudky a stanoviska:
  • hodnocení vlivů na veřejné zdraví
  • hodnocení vlivů na soustavu Natura 2000
  • Rozptylové a hlukové studie
  • biologické nebo hydrobiologické průzkumy a jejich vyhodnocení
  • rozbory odpadních vod nebo měření emisí do ovzduší v autorizovaných laboratořích
  • bilance odpadů a jejich klasifikace či další vyžádaná stanoviska.

Komu je služba určena

Naše zkušenosti

0

miliard Kč investovaných v roce 2015

0

zemí

0

let zkušeností

Reference

Objednavatel: European Investment Bank

Hodnocení dokumentace EIA pro úseky D1 na Slovensku

Jedním z nejvýznamnějších zahraničních projektů bylo komplexní hodnocení dokumentace vlivu na životní prostředí pro několik úseků nové dálnice D1 na Slovensku. Hodnocení bylo zpracováno pro Evropskou Investiční Banku (EIB) v souvislosti…

Objednavatel: ELIMON

EIA – Mírovka

Jedním z nejzajímavějších projektů hodnocení vlivu na životní prostředí byl projekt zasmyčkování vedení 400kV do rozvodné stanice Mírovka. Projekt byl řešen pro ČEPS ve spolupráci se společností ELIMON. Dokumentace byla…

Členství v organizacích

 • BCC - British chamber of commerce

  Britská obchodní komora

 • Hospodářská komora České republiky

 • Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

  Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

 • CZGBC Česká rada pro šetrné budovy

  Czech Green Building Council

 • APES - Asociace poskytovatelů energetických služeb

 • Sdružení pro zahraniční investice

Kontaktujte nás
Sending

Pavel Růžička

Ředitel divize


E: pavel.ruzicka@enviros.cz

T: 725 187 809