MODELOVÁNÍ ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Potřebujete pro svou činnost v energetice analýzu či predikci vývoje energetického hospodářství (EH)?

Zajímá Vás analýza celého řetězce od získávání primární energie, přes její transformaci až po konečnou spotřebu?

O službě

Používáme vlastní lineární optimalizační model EFOM/ENV, který obsahuje  technologickou databázi stávajících i perspektivních technologií včetně jejich nákladů.

Jaké typické úlohy řešíme?

 • Výpočty scénářů dle zadaných podmínek a citlivostní analýzy na změny zvolených parametrů
 • Výpočet emisí skleníkových plynů
 • Výpočet nákladových křivek na redukci emisí (marginální náklady)
 • Dopady energetických dotací a daní
 • Vliv perspektivních technologií

Vyzkoušejte český kalkulátor emisí CO2  do roku 2050 který jsme vytvořili ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí.

Činnosti v rámci služby

 • Analyzujeme dosavadní vývoje jednotlivých segmentů Vašeho EH – vývoj uhelného průmyslu, ropného průmyslu, plynárenského průmyslu, bilance výroby elektřiny a tepla, vývoj konečné spotřeby energie v závislosti na rozvoji hospodářství, porovnání vývoje v ČR s dalšími zeměmi.
 • Zmapujeme aktuální trendy – výhledy a prognózy vývoje národního hospodářství, jednotlivých odvětví, světových trhů s energií, světových cen energie, tuzemských zdrojů a cen energie
 • Včleníme plánované změny legislativy, programů na úrovni ČR i EU – mezinárodní (např. emisní) závazky a podobně.
 • Vypočteme scénář a interpretujeme Vám výsledky – formulujeme zadání scénáře (co má být cílem výpočtu) a vlastní modelový výpočet.

Komu je služba určena

Zajímavá čísla

0

6 MWh - Spotřeba elektřiny na 1 obyvatele v roce 2015

0

12,5 TWh - Čistý export elektřiny ČR v roce 2015

0

10852 MW - Nejvyšší poptávka po elektřině v ČR v roce 2015

Reference

Objednavatel: Český hydrometeorologický ústav

Projekce emisí skleníkových plynů

Předmětem projektu bylo zpracování projekce emisí skleníkových plynů v ČR za odvětví energetiky a průmyslových procesů za roky 2010, 2015, 2020, 2025, 2030 a 2035 pro účely reportování podle…

Objednavatel: Ministerstvo životního prostředí

Kalkulátor emisí skleníkových plynů

Předmětem projektu bylo vytvoření kalkulátoru emisí skleníkových plynů pro ČR do roku 2050 podle britského vzoru 2050 Pathways Calculator. Kalkulátor je přístupný z webu http://co2.enviros.cz/ a umožňuje tvorbu…

Členství v organizacích

 • BCC - British chamber of commerce

  Britská obchodní komora

 • Hospodářská komora České republiky

 • Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

  Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

 • CZGBC Česká rada pro šetrné budovy

  Czech Green Building Council

 • APES - Asociace poskytovatelů energetických služeb

 • Sdružení pro zahraniční investice

Kontaktujte nás
Sending

Josef Pikálek

Ředitel divize


E: josef.pikalek@enviros.cz

T: 724 313 856