EPC - ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING

Hledáte řešení úspor energie s nulovými výdaji navíc? 

Plaťte veškeré investice pouze z dosažených úspor. 

Dodavatel je motivován Vám úspory zajistit, aby mohl investici realizovat.

O službě

EPC (Energy Performance Contracting)  znamená energetické služby pro vás se zárukou.

 • Dlouhodobě snížíte spotřebu energie a dalších provozních nákladů
 • Dodavatel vám smluvně ručí za úspěšnost projektu , tedy za dosažení úspor a za návratnost  vynaložených prostředků
 • Vy i dodavatel máte stejnou motivaci – výrazné úspory a zároveň jim adekvátní investice
 • Na rozdíl od jiných dodavatelsko-odběratelských vztahů dodavatel nemá zájem navyšovat investice
 • Kompletně celý projekt vám realizuje pouze jeden dodavatel:
  • Zpracuje projektovou dokumentaci
  • Instaluje navržená opatření
  • Zajišťuje i financování projektu, je-li žádoucí
  • Garantuje objem dosažených úspor
  • Zajistí pro vás i realizaci energetického managementu (on-line sledujete toky energie, máte je pod kontrolou a můžete je řídit)
 • Zlepšíte tak pracovní i životní prostředí

Jak se k projektu EPC dostat?

Státní instituce a příspěvkové organizace

 • vhodné pro organizace financované ze státního rozpočtu
 • projekt si zaregistrujte na svém odborném ministerstvu v rámci investičních akcí bez nároku na investice ze státního rozpočtu při Ministerstvu financí
 • EPC metodu můžete použít pro budovy ministerstev a budovy a objekty všech institucí a organizací zřízených jednotlivými ministerstvy (fakultní nemocnice, vysoké školy, státní kulturní zařízení, kancelářské budovy a další objekty)

Kraje a komunální sféra

 • vhodné pro organizace financované z rozpočtů krajů, měst a obcí
 • záměr schvaluje zastupitelstvo kraje, města, obce a po výběru poskytovatele energetických služeb je schvalována i smlouva vítězného uchazeče
 • metodu EPC využijete pro zdravotnická a nemocniční zařízení, vzdělávací zařízení (mateřské, základní i střední školy), kulturní zařízení (divadla, kulturní domy), sportovní zařízení (plavecké bazény, zimní stadiony), budovy úřadů a další objekty

Podnikatelská sféra

 • výrobní (průmyslové a jiné komerční)
 • nevýrobní (obchodní objekty, kancelářské budovy, kulturní zařízení a další)
 • na vás se nevztahují rozpočtová a další legislativní pravidla jako na veřejné organizace, proto je pro vás vznik smluvního vztahu v projektu EPC snazší.

Činnosti v rámci služby

 • Vybereme pro Vás objekty vhodné pro využití metody EPC
 • Nastavíme parametry projektu a jeho varianty
 • Projednáme cíle projektu energetických úspor a vhodná energeticky úsporná opatření
 • Vysvětlíme Vám další postup
 • Projednáme projekt s příslušnými orgány
 • V zadávacím řízení:
  • připravíme všechny části zadávací dokumentace pro výběrové řízení na poskytovatele energetických služeb se zárukou, kvalifikační dokumentaci, oznámení atd.
  • asistujeme, případně zastupujeme Vás coby zadavatele ve výběrovém řízení
  • vybereme nejvhodnějšího dodavatele energetických služeb (ESCO) v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách formou jednacího řízení s uveřejněním
  • asistujeme při Vašem uzavírání smlouvy se společností ESCO
 • Naši odborníci verifikují (ověřují) dosahované úspory
 • I naše služby mohou být spláceny z dosažených úspor

Naše zkušenosti

0

milionů Kč investovaných prostředků

0

více než 20 projektů

0

certifikovaní auditoři IPMVP (CMVP)

Reference

Členství v organizacích

 • BCC - British chamber of commerce

  Britská obchodní komora

 • Hospodářská komora České republiky

 • Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

  Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

 • CZGBC Česká rada pro šetrné budovy

  Czech Green Building Council

 • APES - Asociace poskytovatelů energetických služeb

 • Sdružení pro zahraniční investice

Kontaktujte nás
Sending

Josef Pikálek

Ředitel divize


E: josef.pikalek@enviros.cz

T: 724 313 856