O společnosti

ENVIROS, s.r.o., se sídlem v Praze, je přední poradenskou společností v oblasti energetiky, životního prostředí a managementu. Působí v České republice, zemích střední a východní Evropy i v dalších zemích světa. Od roku 2022 je společnost součástí Skupiny Komerční banka.

Na trhu působí ENVIROS již od roku 1994. V současné době zaměstnává 44 stálých kvalifikovaných odborníků s rozsáhlými zkušenostmi v environmentálním a energetickém poradenství, z toho 12 certifikovaných energetických specialistů zapsaných v seznamu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

ENVIROS spolupracuje s celou řadou klientů a partnerů z mezinárodních a nadnárodních institucí, včetně OSN, Evropské komise, OECD, EBRD, Světové banky a UNDP. V rámci projektů Evropské komise řeší experti společnosti projekty v programech Intelligent Energy Europe (IEE), LIFE+, CENTRAL EUROPE, 7. Rámcový program aj.

Významnými partnery společnosti jsou kromě průmyslových klientů také orgány státní správy, např. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Státní fond životního prostředí, Státní energetická inspekce, Česká rozvojová agentura, regionální orgány a municipality.

Důležitou roli hraje ENVIROS také jako nezávislý poradce pro financování energeticky úsporných projektů a projektů obnovitelných zdrojů pro většinu bank na středoevropském trhu (Česká spořitelna – Erste Group, ČSOB, Komerční banka – SG Group,  UniCredit Bank, Raiffeisenbank, Tatra banka, VÚB aj.).

Z geografického hlediska se kromě České republiky, Slovenska a dalších zemí střední a východní Evropy jedná o konzultační projekty v oblastech Balkánu (Bosna a Hercegovina, Srbsko a Černá Hora, Kosovo, Makedonie), území bývalého Sovětského svazu (Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Moldavsko, Tádžikistán, Kyrgyzstán), jihovýchodní Asie (Filipíny, Vietnam) a Afriky (Keňa, Tanzanie).

ENVIROS je členem řady profesionálních sdružení a asociací, jako jsou Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES), Asociace energetických manažerů (AEM), Asociace energetických auditorů (AEA), Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC), Sdružení pro zahraniční investice (AFI), Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci (PPZRS) a Britská obchodní komora (BCC).

V roce 2022 se ENVIROS stal součástí Skupiny Komerční banka / Société Generale.