KONTROLA ÚČINNOSTI KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

Víte, koho se povinná kontrola účinnosti kotlů týká?

Jste vlastník nebo společenství vlastníků jednotek a vlastníte nebo provozujete kotel sloužící pro vytápění se jmenovitým výkonem nad 20 kW? Pokud ano, pak jste to právě Vy!

O službě

Proč povinná kontrola?

Tuto povinnost ukládá zákon č. 406/2000 Sb. V novele zákona s účinností ode dne 25.1.2021 došlo k zásadní změně v §6a. Tento paragraf se zabývá kontrolou systémů vytápění a systémů klimatizace.

Činnosti v rámci služby

Vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou u provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání se jmenovitým výkonem nad 70 kW povinni zajistit pravidelnou kontrolu přístupných částí tohoto systému.

Výsledkem kontroly je písemná zpráva o kontrole systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání,

Kdo může kontrolu provádět?

Kontrolu provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání může provádět pouze energetický specialista s oprávněním k činnosti kontroly provozovaných systémů klimatizace a kombinovaných systémů klimatizace a větrání.

Jak probíhá kontrola systémů vytápění a systémů klimatizace?

Podrobnosti o způsobu provádění kontrol stanoví prováděcí právní předpis, který v současné době není vydán.

Na koho se povinnost nevztahuje?

Povinnost zajištění kontroly systémů vytápění a systémů klimatizace se nevztahuje na systémy vytápění, kombinované systémy vytápění a větrání, systémy klimatizace a kombinované systémy klimatizace a větrání

 • pro jejichž řízení je instalován automatizační a řídicí systém budovy, který splňuje požadavky stanovené prováděcím právním předpisem,
 • na jejichž provozování se vztahuje smlouva o energetických službách
 • umístěné v budovách
  • zpravodajských služeb,
  • důležitých pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití,
  • které jsou stanoveny objektem nebo ve kterých je stanoven objekt sloužící k ochraně utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné,
  • k zajištění bezpečnosti státu, určených vedoucím organizační složky státu, která je s nimi příslušná hospodařit nebo je užívá.

Naše zkušenosti

0

hranice 20kW tepelného výkonu

0

trvání platnosti kontroly od 4 let

0

20 let zkušeností

Zkušenosti klientů

 • První obchodní kontakty se zástupci firmy jsme navázali již v roce 2000 při spolupráci na pilotním projektu zavádění metody Monitoringu a Targetingu v hutních provozech ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav. Tehdy šlo o první ,vlaštovku‘ na cestě k efektivnějšímu využití energií pro výrobu vozů a komponentů a spoustu tehdy pro nás zcela nových principů využíváme v oblasti úspor energií dodnes. V současnosti se společností ENVIROS spolupracujeme ve dvou oblastech. Tou první jsou služby a…

  Číst více

  Milan Poddaný

  Vedoucí – Energetické služby a management

  ŠKO-ENERGO, s.r.o.

Reference

Objednavatel: Grupo Antolin Trutnov s.r.o., Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - Správa lesních školek, středisko Lhota, Česká republika - Generální finanční ředitelství, ŠKO – ENERGO, s.r.o.

Kontrola kotlů

Doposud bylo provedeno více jak 100 kontrol kotlů na základě požadavku zákona č. 406/2000 Sb, v aktuálním znění, a příslušné vyhlášky č. 194/2013 Sb. Součástí kontroly je měření účinnosti kotle…

Členství v organizacích

 • BCC - British chamber of commerce

  Britská obchodní komora

 • Hospodářská komora České republiky

 • Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

  Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

 • CZGBC Česká rada pro šetrné budovy

  Czech Green Building Council

 • APES - Asociace poskytovatelů energetických služeb

 • Sdružení pro zahraniční investice

Kontaktujte nás
Sending

Pavel Sitný

Ředitel divize


E: pavel.sitny@enviros.cz

T: 607 831 785