KONTROLA ÚČINNOSTI KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

Víte, koho se povinná kontrola účinnosti kotlů týká?

Jste vlastník nebo společenství vlastníků jednotek a vlastníte nebo provozujete kotel sloužící pro vytápění se jmenovitým výkonem nad 20 kW? Pokud ano, pak jste to právě Vy!

O službě

Proč povinná kontrola?

Tuto povinnost ukládá zákon č. 406/2000 Sb. V novele zákona s účinností ode dne 25.1.2021 došlo k zásadní změně v §6a. Tento paragraf se zabývá kontrolou systémů vytápění a systémů klimatizace.

Činnosti v rámci služby

Vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou u provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání se jmenovitým výkonem nad 70 kW povinni zajistit pravidelnou kontrolu přístupných částí tohoto systému.

Výsledkem kontroly je písemná zpráva o kontrole systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání,

Kdo může kontrolu provádět?

Kontrolu provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání může provádět pouze energetický specialista s oprávněním k činnosti kontroly provozovaných systémů klimatizace a kombinovaných systémů klimatizace a větrání.

Jak probíhá kontrola systémů vytápění a systémů klimatizace?

Podrobnosti o způsobu provádění kontrol stanoví prováděcí právní předpis, který v současné době není vydán.

Na koho se povinnost nevztahuje?

Povinnost zajištění kontroly systémů vytápění a systémů klimatizace se nevztahuje na systémy vytápění, kombinované systémy vytápění a větrání, systémy klimatizace a kombinované systémy klimatizace a větrání

 • pro jejichž řízení je instalován automatizační a řídicí systém budovy, který splňuje požadavky stanovené prováděcím právním předpisem,
 • na jejichž provozování se vztahuje smlouva o energetických službách
 • umístěné v budovách
  • zpravodajských služeb,
  • důležitých pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití,
  • které jsou stanoveny objektem nebo ve kterých je stanoven objekt sloužící k ochraně utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné,
  • k zajištění bezpečnosti státu, určených vedoucím organizační složky státu, která je s nimi příslušná hospodařit nebo je užívá.

Naše zkušenosti

0

hranice 20kW tepelného výkonu

0

trvání platnosti kontroly od 4 let

0

20 let zkušeností

Zkušenosti klientů

 • Projekt výstavby kombinované výroby elektřiny a tepla v závodu Kvasiny, na kterém se podílel ENVIROS, byl vyhodnocen jako Podnikatelský projekt roku 2012 v kategorii Eko-energie. Na tomto úspěchu mají svůj podíl i zaměstnanci firmy ENVIROS, bez jejichž pomoci, bychom administrativně náročné podmínky poskytovatelů dotace jen těžko splnili. Spolupráce na tomto projektu jasně ukázala, že pro běžného investora je zvládnutí celého procesu, od podání předběžné žádosti až po získání dotace,…

  Číst více

  Milan Poddaný

  Vedoucí – Energetické služby a management

  ŠKO-ENERGO, s.r.o.

Reference

Objednavatel: Grupo Antolin Trutnov s.r.o., Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - Správa lesních školek, středisko Lhota, Česká republika - Generální finanční ředitelství, ŠKO – ENERGO, s.r.o.

Kontrola kotlů

Doposud bylo provedeno více jak 100 kontrol kotlů na základě požadavku zákona č. 406/2000 Sb, v aktuálním znění, a příslušné vyhlášky č. 194/2013 Sb. Součástí kontroly je měření účinnosti kotle…

Členství v organizacích

 • BCC - British chamber of commerce

  Britská obchodní komora

 • Hospodářská komora České republiky

 • Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

  Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

 • CZGBC Česká rada pro šetrné budovy

  Czech Green Building Council

 • APES - Asociace poskytovatelů energetických služeb

 • Sdružení pro zahraniční investice

Kontaktujte nás
Sending

Pavel Sitný

Ředitel divize


E: pavel.sitny@enviros.cz

T: 607 831 785