ŠKO-ENERGO - Enviros

Projekt výstavby kombinované výroby elektřiny a tepla v závodu Kvasiny, na kterém se podílel ENVIROS, byl vyhodnocen jako Podnikatelský projekt roku 2012 v kategorii Eko-energie. Na tomto úspěchu mají svůj podíl i zaměstnanci firmy ENVIROS, bez jejichž pomoci, bychom administrativně náročné podmínky poskytovatelů dotace jen těžko splnili. Spolupráce na tomto projektu jasně ukázala, že pro běžného investora je zvládnutí celého procesu, od podání předběžné žádosti až po získání dotace, bez pomoci kompetentních pracovníků takřka nemožné. V tom vidím největší přínos naší spolupráce s firmou ENVIROS. I v budoucnu bychom rádi využili služeb společnosti ENVIROS  pro výběr vhodných projektů s možností financování prostřednictvím dotačních titulů. 

První obchodní kontakty se zástupci firmy jsme navázali již v roce 2000 při spolupráci na pilotním projektu zavádění metody Monitoringu a Targetingu v hutních provozech ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav. Tehdy šlo o první ,vlaštovku‘ na cestě k efektivnějšímu využití energií pro výrobu vozů a komponentů a spoustu tehdy pro nás zcela nových principů využíváme v oblasti úspor energií dodnes. V současnosti se společností ENVIROS spolupracujeme ve dvou oblastech. Tou první jsou služby a poradenství v oblasti úspor energií a tou druhou oblastí je poradenství pro řízení projektů a jejich financování ze strukturálních fondů. Zatímco v minulosti jsme spolupracovali výhradně v oblasti energetických úspor, ať už formou zpracování energetických auditů, nebo aplikací M&T, nyní se více pohybujeme v oblasti možnosti čerpání dotačních limitů pro průmyslové podniky.
Největší zakázkou z pohledu časové náročnosti bylo v roce 2004 zpracování energetických auditů pro všechny závody ŠKODA AUTO a.s., ale podle mého názoru byla důležitější spolupráce na projektu výstavby kombinované výroby tepla a elektřiny v závodě Kvasiny a administrace procesu spolufinancování z programu OPPI – Eko-energie. Svědčí o tom nejen to, že investice přesáhly 70 mil. Kč, ale také to, že jsme díky spolupráci se společností ENVIROS dosáhli dotací v maximální výši 30%. Navíc byl tento projekt vyhodnocen jako Podnikatelský projekt roku 2012 právě v kategorii Eko-energie. Na tomto úspěchu mají svůj podíl i zaměstnanci firmy ENVIROS, bez jejichž pomoci, bychom administrativně náročné podmínky poskytovatelů dotace jen těžko splnili. Spolupráce na tomto projektu jasně ukázala, že pro běžného investora je zvládnutí celého procesu, od podání předběžné žádosti až po získání dotace, bez pomoci kompetentních pracovníků takřka nemožné. V tom vidím největší přínos naší spolupráce s firmou ENVIROS. I v budoucnu bychom rádi využili služeb společnosti ENVIROS  pro výběr vhodných projektů s možností financování prostřednictvím dotačních titulů.  Další spolupráce se rýsuje v oblasti zajištění předepsaných kontrol některých energetických zařízení, jako jsou plynové kotelny a klimatizační zařízení. Díky měnící se legislativě budou požadavky na podobné kontrolní činnosti stále častější.

Zpět na předchozí stránku