TERMOVIZNÍ SNÍMKOVÁNÍ

Využijte moderní metody pro úsporu Vašich nákladů! Spojte se s námi a my pro Vás provedeme termovizní snímkování staveb i technologií v průmyslu. Naši zkušení specialisté využívají termovizní metody k určení kritických míst pro návrh úsporných opatření.

O službě

Termovizní snímkování staveb

Termovizní snímkování staveb umožňuje rychlý a bezkontaktní průzkum rozložení teplot na povrchu obvodových konstrukcí nebo systému vytápění (snímkování otopných těles). Pomocí této metody lze určit:

 • místa v obvodové konstrukci, kterými dochází ke zvýšeným tepelným ztrátám jak vlivem tepelných mostů, tak v důsledku nesprávného provedení zateplovacího systému, instalace otvorových výplní. Měření provádíme jak z exteriéru, tak i z interiéru.
 • lokalizaci defektů v rozvodech topných médií (např. teplovodní podlahové vytápění, elektrické podlahové vytápění, zanesení otopných těles)

Kdy měřit? Jde o měření závislé na klimatických podmínkách, provádíme ho zpravidla od listopadu do března.

Termovizní snímkování v průmyslu

V průmyslových technologiích klademe velký důraz na maximální spolehlivost a bezporuchovost strojů a zařízení.

Termovizním měřením daného zařízení získáváme informaci o rozložení teplot na jeho povrchu. Měření provádíme za provozu, bez nutnosti odstavení připojených technologií a bez jakéhokoliv vlivu na měřený objekt. Termovizním měřením provádíme kontrolu:

 • elektrických zařízení (stav a kvalitu spojů rozvaděče, přehřívání elektronických součástek, …)
 • točivých strojů (identifikace zadření ložisek, …)
 • rozvodů tepla
 • rozvodů chladu

Činnosti v rámci služby

 • Termovizní snímkování staveb
 • Termovizní snímkování v průmyslu

Naše zkušenosti

0

způsobů využití

0

projektů

0

roků zkušeností

Reference

Objednavatel: EKO-CHEMO s.r.o., Milsy, a.s.

Termovizní měření

Termovizní měření je prováděno termokamerou FLIR E45. Máme zkušenosti jak s měřením tepelných mostů na obálce objektu, tak i s měřením otopných těles, izolace rozvodů tepla/chladu, zaměření topných kabelů, netěsností…

Členství v organizacích

 • BCC - British chamber of commerce

  Britská obchodní komora

 • Hospodářská komora České republiky

 • Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

  Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

 • CZGBC Česká rada pro šetrné budovy

  Czech Green Building Council

 • APES - Asociace poskytovatelů energetických služeb

 • Sdružení pro zahraniční investice

Kontaktujte nás
Sending

Pavel Sitný

Ředitel divize


E: pavel.sitny@enviros.cz

T: 607 831 785