DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

MODERNIZAČNÍ FOND, OPTAK, OPŽP, IROP

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY, FOND PRO SPRAVEDLIVOU TRANSFORMACI, PROGRAM EFEKT

To vše jsou možné zdroje finančních prostředků pro Vaše projekty nebo investiční záměry!

Řešíte projekty zaměřené na snížení spotřeby energie, využití obnovitelných zdrojů, inovaci výrobního zařízení, odpadového hospodářství, nakládání s vodami nebo nízkouhlíkové strategie?

Jsou pro Vás stávající možnosti financování nepřehledné, nesrozumitelné nebo chcete provést správné zařazení projektu do dotačního nástroje s cílem co nejvyšší podpory?

 

O službě

Využijte našich komplexních služeb, které vycházejí z dlouhodobých zkušeností v oblastech připomínkování nastavení dotačních titulů, optimalizace nastavení projektů na straně klienta
a zpracování dotačních žádostí na klíč napříč všemi dotačními tituly v předcházejících, stávajících nebo připravovaných dotačních programech nebo finančních nástrojích.

Využijte naplno potenciál spočívající v možnosti financování vašich projektů pro řešení stávající potřeby i strategické záměry vaší společnosti za účelem naplňování vašich cílů a vizí! Držte krok s konkurencí a budoucími legislativními požadavky v oblasti environmetálních (nízkouhlíkových) cílů.

Společnost ENVIROS byla řešitelem projektu technické asistence pro MŽP zaměřené na nastavení podmínek Modernizačního fondu.

Činnosti v rámci služby

 • Identifikace projektů nebo konkrétních záměrů ve stávajícím energetickém nebo environmentálním hospodářství, včetně potenciálně zvažovaných projektů nebo vizí.
 • Zacílení a optimalizace projektů nebo komplexnějšího souboru projektů do nejvhodnějšího dotačního titulu nebo finančního nástroje, etapizace
 • Podání registrační nebo plné žádosti o dotaci, včetně požadovaných příloh
 • Následná plnou administrace žádosti a podotační servis

Komu je služba určena

Naše zkušenosti

0

miliardy Kč zabezpečených dotací pro naše klienty

0

miliardy Kč investovaných na projektech našich klientů

0

Více jak 110 projektů

Reference

Objednavatel: ČEZ teplárenská, Lafarge Cement, nemocnice, školy, školky, úřady

Zajištění dotací z programu OPŽP

V projektech zajištění dotačních prostředků z Operačního programu Životní prostředí se kombinuje spolupráce se soukromým i státním sektorem. Mezi projekty, na kterých jsme spolupracovali, patří jak velké projekty energetických zdrojů (například…

Objednavatel: EPH, Lafarge Cement, Vetropack, Vitrablok, Škoda Auto, Mondi Group a další

Zajištění dotací OPPI a OPPIK

Projekty zajištění dotační podpory pro energeticky úsporná opatření z programu OPPI a OPPIK jsou jedním ze základních stavebních kamenů naší spolupráce s průmyslovými podniky. V alokovaných prostředcích ve výzvách Eko Energie…

Členství v organizacích

 • BCC - British chamber of commerce

  Britská obchodní komora

 • Hospodářská komora České republiky

 • Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

  Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

 • CZGBC Česká rada pro šetrné budovy

  Czech Green Building Council

 • APES - Asociace poskytovatelů energetických služeb

 • Sdružení pro zahraniční investice

Kontaktujte nás
Sending

Josef Pikálek

Ředitel divize


E: josef.pikalek@enviros.cz

T: 725 187 809