PLÁN ÚSPOR A ENERGETICKÝ POSUDEK

Řešíte, jak dlouhodobě snižovat spotřebu a náklady na energii a ušetřit?

Připravujete dotační projekt a potřebujete zpracovat energetický posudek?

O službě

Plán úspor Vám poskytuje:

 • potřebné informace o proveditelnosti opatření, která plánujete
 • fakta k návratnosti financí
 • informace o možných zdrojích z dotací

Energetický posudek je pro vás velmi efektivní nástroj, který se zaměřuje na konkrétní řešení, splnění legislativních povinností nebo předložení povinných příloh pro čerpání dotačních prostředků (Modernizační Fond, OPŽP, OPTAK, NZÚ).

Povinnost na zpracování energetického posudku upravuje zákon o hospodaření energií, který zároveň upravuje požadavky na jeho obsah i na kvalifikaci jeho zpracovatelů. Pro zpracování energetických posudků disponujeme řadou energetických specialistů certifikovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Činnosti v rámci služby

V rámci plánu úspor poskytujeme:

 • Popíšeme a zhodnotíme stav vašeho energetického hospodářství nebo vybraných celků
 • Vaše opatření posoudíme jak z ekonomického, tak environmentálního hlediska (naši specialisté disponují měřicí technikou pro podrobné vyhodnocení přínosů – objektivní kvantifikaci)
 • Navrhneme případně nová včetně posouzení technické proveditelnosti rizik
 • Sestavíme Váš plán úspor – podklad pro Vaše strategické rozhodování
 • Vyhodnotíme možnosti čerpání dotačních prostředků pro tento plán:
  • Prokážeme dosažené přínosy v rámci dotačních titulů
  • Zajistíme, že splníte legislativní požadavky
  • Vyčíslíme hodnotící kritéria v rámci doporučených dotačních programů a stanovíme i předpokládanou výši dotace (včetně pravděpodobnosti zisku)
  • Stanovíme vnitřní výnosové procento projektu
  • Prezentujeme Vám výstupy a doporučení plánu úspor

 

V rámci energetického posudku posoudíme TECHNICKOU, EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU uskutečnitelnost: 

 • vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla v případě výstavby nové výrobny elektřiny nebo podstatné rekonstrukce stávající výrobny elektřiny o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW
 • využití odpadního tepla pro uspokojení ekonomicky odůvodněné poptávky po teple včetně kombinované výroby elektřiny a tepla a připojení zařízení minimálně na soustavu zásobování tepelnou energií, v případě výstavby nového nebo podstatné rekonstrukce stávajícího průmyslového provozu o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW
 • odběru odpadního tepla minimálně z průmyslových provozů, v případě výstavby nové nebo podstatné rekonstrukce stávající soustavy zásobování tepelnou energií se zdroji o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW
 • projektů týkajících se snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti užití energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla

Vyhodnotíme plnění parametrů projektů realizovaných v rámci dotačních programů.

Komu je služba určena

Naše zkušenosti

0

miliardy Kč zajištěných dotací pro naše klienty

0

zákon č. 406/2000 Sb.

0

Certifikovaných energetických specialistů

Reference

Objednavatel: eco GROUP a.s. VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Plzeňská energetika a.s. Severočeská teplárenská, a.s. SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o. Žatecký pivovar, spol. s r. o.

Energetický posudek

Energetický posudek byl v rámci zákona o hospodaření energií vytvořen jako nástroj pro posouzení efektivnosti a účinnosti nových investičních technických záměrů a pro potřeby dotačních titulů. S ohledem na nové dotační…

Členství v organizacích

 • BCC - British chamber of commerce

  Britská obchodní komora

 • Hospodářská komora České republiky

 • Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

  Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

 • CZGBC Česká rada pro šetrné budovy

  Czech Green Building Council

 • APES - Asociace poskytovatelů energetických služeb

 • Sdružení pro zahraniční investice

Kontaktujte nás
Sending

Pavel Sitný

Ředitel divize


E: pavel.sitny@enviros.cz

T: 607 831 785