Služby pro průmysl

OCHRANA OVZDUŠÍ

Potřebujete zpracovat analýzu či strategii v oblasti kvality ovzduší?

Jste podnik či soukromý zadavatel, který se emisemi musí nebo chce zabývat?

Rádi byste svůj projekt financovali z prostředků Modernizačního fondu?

O službě

Byli jsme zpracovatelem a hlavním koordinátorem projektu „Střednědobá strategie zlepšení kvality ovzduší do roku 2020 v ČR“, která vznikla v letech 2013-2015. Tato studie sloužila, mimo jiné, jako podklad pro nastavení OPŽP v prioritní ose k ovzduší.

Pro podpůrný program tzv. kotlíkových dotací jsme vytvořili kalkulačku jejich environmentálních přínosů.

Dlouhodobě se zabýváme projekty energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie, které přispívají ke snižování emisí znečišťujících látek.

Řešíme dotační projekty z operačních programů a Modernizačního fondu.

Činnosti v rámci služby

Jaké strategické dokumenty pro Vás vypracujeme:

 • Strategie zlepšení kvality ovzduší v ČR
 • Programy zlepšování kvality ovzduší

 

Jaké další služby Vám můžeme nabídnout:

 • Analýzu a hodnocení kvality ovzduší
 • Zpracování modelů a kalkulátorů
 • Hodnocení kvality vnitřního ovzduší v rámci certifikace budov BREEAM a LEED

Zajímavá čísla

0

15 let je průměrné stáří vozidel v ČR

0

V důsledku znečištění ovzduší dopravou zemře v EU 7x více lidí, než při dopravních nehodách

0

Starý kotel na uhlí v rodinném domě vyprodukuje až 45x víc emisí tuhých znečišťujících látek než nový automatický kotel

Reference

Objednavatel: Ministerstvo životního prostředí

Kalkulačka kotlíkových dotací

Vytvořili jsme model umožňující environmentální vyhodnocení tzv. kotlíkových dotací (= dotací na výměnu zdrojů vytápění rodinných domů poskytovaných z OPŽP v rámci specifického cíle 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností…

Členství v organizacích

 • BCC - British chamber of commerce

  Britská obchodní komora

 • Hospodářská komora České republiky

 • Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

  Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

 • CZGBC Česká rada pro šetrné budovy

  Czech Green Building Council

 • APES - Asociace poskytovatelů energetických služeb

 • Sdružení pro zahraniční investice

Kontaktujte nás
Sending

Josef Pikálek

Ředitel divize


E: josef.pikalek@enviros.cz

T: 724 313 856