Průmyslové komíny

Projekce emisí skleníkových plynů - Enviros

Objednavatel:

Český hydrometeorologický ústav

Předmětem projektu bylo zpracování projekce emisí skleníkových plynů v ČR za odvětví energetiky a průmyslových procesů za roky 2010, 2015, 2020, 2025, 2030 a 2035 pro účely reportování podle článků 13 a 14 Nařízení č. 525/2014/EU. Projekce emisí skleníkových plynů zahrnovaly dvě fáze. V první fázi byl pomocí modelu energetického hospodářství zpracován scénář pravděpodobného vývoje energetiky v České republice. Následně byly shromážděny informace o realizovaných a připravovaných opatřeních na podporu snižování emisí skleníkových plynů, provedeno vyhodnocení jejich očekávaných přínosů a v souladu s požadavky reportingu byly zpracovány projekce ve variantách „s opatřeními“ a „s dodatečnými opatřeními“. Zadavatelem projektu byl Český hydrometeorologický ústav.

Zpět na předchozí stránku