Jones Lang LaSalle - Enviros

Se společností ENVIROS jsem poprvé spolupracoval v roce 2006 během práce ve společnosti King Sturge. Hlavní spolupráce se společností ENVIROS se tehdy týkala první fáze technických auditů a zahrnovala environmentální due-diligence – vše souviselo s akvizicí, prodejem, plánováním výstavby a financováním majetku či pozemku. V nedávné době jsem se společností ENVIROS spolupracoval, když našemu klientovi se sídlem v USA pomáhala při vstupu na trh – nabízel čistý provoz pro lékařské účely. Pro klienta bylo těžké překonat veškeré byrokratické překážky spojené se získáním všech nezbytných povolení od místních úřadů. Společnost jej v této záležitosti zastupovala a v požadovaném termínu se jí daná povolení podařilo získat. Společnost ENVIROS se mnou spolupracovala na několika velkých projektech, jejichž výsledkem byly významné nákupy a prodeje majetku a pozemků. Řekl bych, že nejvýznamnějším projektem byl již zmíněný čistý provoz – klient ani já osobně jsme neměli žádné zkušenosti s přípravou velmi podrobné technické dokumentace pro potřeby ochrany životního prostředí, a tak zásadní úlohu v celé záležitosti sehrálo, že společnost ENVIROS se zhostila svého úkolu na výbornou a řekla nám, co vše je potřeba. Se společností ENVIROS jsem vždy měl velmi dobré vztahy, a proto s ní i nadále spolupracuji.  Z mého úhlu pohledu jsou zásadní devizou této společnosti rychlost reakce a spolehlivost – na základě těchto kritérií si volím konzultanty, s nimiž chci spolupracovat. Společnost ENVIROS byla vždy připravena splnit daný úkol, a to i ve velmi krátkých termínech splnila všechny požadavky a vše dodala včas. Společnost Jones Lang LaSalle zastupuje mnoho mezinárodních klientů zabývajících se výrobou, a tak předpokládám spolupráci se společností ENVIROS i v budoucnu, a to obzvláště s ohledem na rostoucí požadavky z hlediska hodnocení EIA. Předpokládám navíc, že se v brzké době zotaví trh s nemovitostmi, takže lze očekávat i další spolupráci se společností ENVIROS v oblastí environmentálních due-diligence auditů.

Zpět na předchozí stránku