Přenos zelených zkušeností z České republiky do Gruzie - Enviros

 

Společnost ENVIROS nedávno dokončila projekt rozvojové spolupráce financovaný z českého programu Aid for Trade. V rámci tohoto projektu vypracovala společnost ENVIROS tři studie proveditelnosti mikro vodních elektráren ve třech horských údolích municipality Dusheti v gruzínském regionu Aragvi. Tři vybraná horská údolí Bakurkhevi, Gorshegma a Ukanapshavi se nacházejí v horní části povodí řeky Aragvi a nemají buď žádné, nebo jen omezené dodávky elektrické energie pomocí malých střešních fotovoltaických panelů. To neumožňuje místním obyvatelům zůstat ve vesnicích v zimním období a omezuje možnost rozvoje podnikání, jako například turistická zařízení nebo místní výroba mléčných výrobků.

Projektový tým ze společnosti ENVIROS proto navrhl možnosti místního zásobování elektřinou z obnovitelných zdrojů, které budou spolehlivé a které místním lidem umožní zůstat ve vesnici po celý rok a zároveň vytvořit malé místní podniky nebo živnosti.

Hlavní závěry studií jsou takové, že výroba elektřiny pomocí malé vodní elektrárny je slibnou možností v jednom ze tří údolí (Ukanapshavi), ale nemusí být nutně tou nejlepší variantou ve zbývajících dvou údolích. Zde je dodávka elektřiny pomocí fotovoltaických elektráren pravděpodobně nejlepší možností pro spolehlivé zásobování elektřinou, a to buď v ostrovním režimu (mimo síť) v údolí Gorsheghma, nebo zapojené do síti v údolí Bakurkhevi.

Výsledky projektu představila společnost ENVIROS v září 2023 na obecním úřadě v Dusheti před publikem složeným z hlavních příjemců projektu a dalších relevantních místních stakeholderů.

Na této akci se ukázalo, že tento projekt má na místní úrovni velkou podporu. Vzhledem k tomu, že rozvoj turistických zařízení a malých podniků závisí na dostupnosti dodávek energie, byla tato iniciativa velmi vítána.

 

   

 

Zpět na předchozí stránku