Energetický management - Enviros

Výzva dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu EFEKT 2/2024 na Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu (EnMS) byla znovu otevřena, žádosti o dotaci se mohou podávat do 30.6.2024.

Tentokrát je propláceno až 95 % způsobilých výdajů až do maximální výše dotace 550 tis. Kč na zavádění systémů energetického managementu, nově je způsobilým výdajem i náklad na vlastní certifikaci podle ISO 50001. Výzva je určená všem typům subjektů z veřejného sektoru ale i právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám.

Pokud chcete zlepšit stav svého energetického hospodářství a efektivně ho řídit, obraťte se na nás!

Se zaváděním systému ISO 50001 máme dlouhodobé zkušenosti. S podporou financování z EFEKTu jsme v předcházejících letech implementovali EnMS v desítkách municipalit a podnikatelských subjektů. S využitím vlastních energetických specialistů a profesionálů v zavádění systémů řízení Vám pomůžeme optimálně nastavit EnMS v souladu s normou ISO 50001, buď jako přípravu pro certifikaci systému, nebo ve zjednodušené verzi upravené na míru pro Váš provoz a to v krocích:

  • Přezkoumáme současný stav energetického hospodářství klienta
  • Identifikujeme potenciál k úsporám
  • Nastavíme cíle snížení energetické náročnosti a akční plány k jejich dosažení
  • Připravíme potřebnou dokumentaci
  • Pomůžeme Vám sestavit energetický tým a nastavíme jeho kompetence a odpovědnosti tak, aby mohl co nejefektivněji řídit nastavené procesy
  • Nastavíme postupy vhodné pro vyhodnocování spotřeb a pro řešení neopodstatněných spotřeb,
  • Navrhneme vhodné SW řešení
  • Nastavíme pravidla provozu
  • Vyškolíme energetický tým, příp. další zaměstnance v nově implementovaném systému

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na: office@enviros.cz

Zpět na předchozí stránku