Enviros byl u zrodu dalšího velkého projektu EPC – Psychiatrické nemocnici v Dobřanech - Enviros

Další z řady velkých českých nemocnic podepsala letos na jaře smlouvu na realizaci projektu EPC, jehož cílem je snížení spotřeby energií a nákladů na energii a vodu. I u tohoto projektu byl ENVIROS.

ENVIROS stál na počátku projektu

Už v roce 2018 předložil ENVIROS vedení nemocnice své výsledky Posouzení vhodnosti využití metody EPC v areálu Psychiatrické nemocnice v Dobřanech.  Představil rozsáhlý seznam vhodných energeticky úsporných opatření a jejich přínosy ke snížení energetických ztrát a nákladů na energii. Seznam zahrnoval i opatření, na jejichž realizaci bylo možné využít dotace z OPŽP a Nové zelené úsporám, které ENVIROS následně pro nemocnici zpracoval. Po předběžném schválení žádosti o dotaci ze strany SFŽP i Ministerstva zdravotnictví navazovaly služby ENVIROS administrací zadávacího řízení  na výběr poskytovatele energetických služeb se zaručenou úsporou, zahájené spolu  s partnery z DS Energy Consulting s.r.o. v roce 2021.

Realizace projektu

Poskytovatel energetických služeb zajišťuje realizaci celého projektu a poskytuje smluvní záruku za dosažení  úspor realizací jak povinných, tak jím navržených úsporných opatření.  Podílí se také na financování projektu – poskytuje dodavatelský úvěr na financování všech nákladů nad částku získanou z dotace a z vlastních zdrojů nemocnice. Úvěr bude splácen z prokazatelně dosažených úspor po dobu 10 let – tj. po dobu trvání smluvního vztahu.

Vítězným poskytovatelem energetických služeb se zaručeným výsledkem se stala společnost Amper Savings, a.s., která během následujících 10 let garantuje nemocnici dosažení úspory ve výši 97 milionů korun, a to v cenách referenčního roku. Skutečná úspora bude vzhledem k současné situaci na energetickém trhu násobně vyšší!

Psychiatrická nemocnice Dobřany tak projde v následujících 19 měsících rekonstrukcí, jejímž očekáváným cílem je 42 % úspora spotřeby zemního plynu a 36 % úspora ve spotřebě elektrické energie. Dojde ke snížení emisí CO2 o 43%. Projekt v ceně 270 milionů korun zahrnuje zateplení budov, vybudování nové plynové kotelny s kondenzační technologií, instalaci kogenerační jednotky, výměnu rozvodů topné vody, instalaci nového parního zdroje a rozvodů páry pro technologie, výměnu technologie prádelny, instalaci zdroje chladu a LED osvětlení a zavedení nového systému měření a regulace. Nezbytnou součástí projektu je vyvážení otopných soustav, a energetický management, který bude provádět vybraný dodavatel.

Zpět na předchozí stránku