On-line vzdělávací kurs k energetickému plánování a využívání finančních nástrojů - Enviros

V rámci projektu FIRECE vyvinula společnost ENVIROS e-learningový vzdělávací kurs zaměřený na oblast energetického plánování a využívání finančních mechanismů pro podporu realizace projektů energetických úspor a zavádění obnovitelných zdrojů energie.

Kurs je rozdělen do pěti základních bloků, z nichž každý sestává z tematických modulů s obdobnou strukturou obsahu. Je navržen tak, aby jeho časová náročnost obnášela cca 40 výukových hodin. Vzdělávací materiály sestávají z prezentací, podpůrných dokumentů, videí a případových studií, přičemž zahrnují i materiály poskytnuté odbornou platformou FI COMPASS v rámci workshopu „Finanční nástroje energetické účinnosti a energie z obnovitelných zdrojů pro řídící orgány“.

Seznam tematických bloků:

  1. Energetická politika EU a její cíle
  2. Energetické plánování
  3. Finanční mechanismy a finanční nástroje
  4. Monitoring a hodnocení dopadů veřejných investic
  5. Podpora malých a středních podniků

Blok 1 podává základní přehled o cílů EU v oblasti energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů a snižování emisí skleníkových plynů. Zahrnuje také informace o současné situaci v EU se zvláštním zaměřením na současnou situaci v partnerských zemích projektu.

Blok 2 je věnován problematice energetického plánování, jako je vývoj a realizace energetických plánů, regionální a místní energetické plány (např. SECAP) a zapojení průmyslového sektoru a všech příslušných subjektů do procesu energetického plánování.

Blok 3 poskytuje informace o tom, jak vyvíjet, řídit, monitorovat a hodnotit finanční mechanismy se zvláštním zaměřením na mechanismy veřejné podpory a inovativní finanční nástroje. Blok 4 následně představuje metodiky a ukazatele, jak sledovat a hodnotit dopad veřejných investic.

Blok 5 shrnuje, jak podporovat malé a střední podniky, aby investovaly do projektů v oblasti energetické účinnosti a OZE, přičemž zdůrazňuje také úlohu nefinančních nástrojů.

Vzdělávací kurs je volně k dispozici každému uživateli na základě registrace. Pokud se jej chcete zúčastnit, kontaktujte, prosím, společnost ENVIROS (office@enviros.cz, pavel.ruzicka@enviros.cz).

 

Projekt je financován z programu Interreg CENTRAL EUROPE a je realizován v období od 01/07/2017 do 30/09/2020.

Štítky: , , , ,

Zpět na předchozí stránku