jaro

Mezinárodní projekt CEESEU na podporu udržitelné energie, snižování emisí skleníkových plynů - Enviros

Objednavatel:

Evropská komise

CEESEU (Central and Eastern European Sustainable Energy Union) je mezinárodní projekt, součást iniciativy CEESEN, který je realizován za účelem posílení kapacit veřejné správy na podporu udržitelné energie, snižování emisí skleníkových plynů a lepší přizpůsobivosti změně klimatu v zemích střední a východní Evropy.

ENVIROS se – společně s partnery z Estonska, Chorvatska, Lotyšska, Německa, Maďarska, Polska, Rakouska, Rumunska a Slovinska – podílí na tvorbě vzdělávacích materiálů a realizaci školení pro zástupce českých měst.

Menším městům, která by si ráda vypracovala akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP), ale nemají na to finanční ani profesní kapacity, projekt nabízí jejich bezplatné zpracování. V České republice této možnosti využila města Žďár nad Sázavou a Český Krumlov a Místní akční skupina Hradecký venkov. Zásluhou Místní akční skupiny Hradecký venkov a projektu CEESEU přistoupilo k Paktu starostů a primátorů 37 obcí hradeckého venkova.

Zpět na předchozí stránku