smart region

Smart Region Moravskoslezský kraj

Objednavatel:

Moravskoslezský kraj

Koncept Smart Regionu Moravskoslezského kraje má za cíl podporovat a zavádět inovativní a inteligentní technologie v oblastech rozvoje dopravy, energetiky a stavebnictví v souladu s principy udržitelného rozvoje a zvyšování celkové kvality života, a vytvořit tak koncept živého Smart Regionu postaveného na principu Smart Cities.

Koncept se zaměřil na technologické faktory přechodu ke Smart Regionu a ke Smart Cities, přičemž důraz byl kladen zejména na návrhy konkrétních iniciativ a projektů. Moravskoslezský kraj má v celém systému edukativní, metodickou a integrační roli.

Zpět na předchozí stránku