POH ZLÍNSKÉHO KRAJE

POH Zlínského kraje

Objednavatel:

Krajský úřad Zlínského kraje

V rámci projektu byl vypracován Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje na roky 2016 – 2025, sestávající z analýzy stávajícího stavu, nastavení cílů, opatření a rámce pro realizaci záměrů v odpadovém hospodářství. Součástí projektu bylo také zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) a realizace veřejného projednání.

Zpět na předchozí stránku