V rámci evropského projektu CLIMATE FIT pomáhá ENVIROS hledat finance na adaptace na změnu klimatu - Enviros

Opatření na adaptaci na změnu klimatu a na zvýšení resilience společnosti jsou nákladná a v současnosti jsou vesměs hrazená z veřejných rozpočtů. Tyto prostředky ale nejsou dostatečné.

Evropa čelí významným dopadům klimatických změn, které ovlivňují jednotlivce, infrastrukturu a ekonomiky. Rok 2023 přinesl řadu extrémních klimatických událostí, které zvyšují potřebu dalších investicí do adaptace a větší resilience v celé EU. 

40timěsíční projekt s názvem CLIMATEFIT si klade za cíl najít cesty a inovativní finanční mechanismy, jak přitáhnout do této oblasti soukromé investice.  Projektové konsorcium se skládá ze 32 partnerů, ať již universit, think-tanků, vládních agentur, konzultačních společností či finančních institucí.   

Členové konsorcia využijí své znalosti stávajících a nových modelů financování k vytvoření těchto iniciativ. Zaměří se na řadu různých faktorů, jako jsou mezery ve financování, klimatická rizika, biogeografické regiony a adaptační kapacity.

V rámci projektu budou navrženy nové finanční mechanismy a metody finančního plánování a ty budou testovány na 20 vybraných městech/regionech z celé EU. Tato města využijí nové mechanismy a principy na vytvoření investičních konceptů. V ČR do této testovací fáze budou zapojena města Liberec a Jihlava a též i Národní rozvojová banka. Zmíněná města mají již vypracované adaptační strategie i plány možných opatření a zapojení do projektu by jim mělo pomoci naplánovat a získat další finanční prostředky na adaptační opatření nad rámec klasických dotačních příležitostí. Z nových finančních mechanismů by zároveň mohla profitovat i další města a obce a regiony, které mají také vlastní potřeby v oblasti adaptace a resilience.

Pro více informací: 

Jiří Jeřábek
jiri.jerabek@enviros.cz

 

 

Štítky: , , , ,

Zpět na předchozí stránku