Vyhlášení Studentské ceny ENVIROS za rok 2011 - Enviros

Společnost ENVIROS, s. r. o., vypisovatel a generální partner soutěže, vyhlašuje nový ročník Studentské ceny v oblasti úsporné výstavby, zvyšování energetické účinnosti a užití obnovitelných zdrojů energie. Organizátorem soutěže je společnost TOP EXPO CZ. Soutěž se vyhlašuje vždy zpětně za předchozí rok. Letos, v roce 2012, se vypisuje již 9. ročník Studentské ceny ENVIROS (za rok 2011) v rámci Českého energetického a ekologického projektu (ČEEP) roku 2011.

Banner ČEEP 2011

Uzávěrka přihlášek: 30. 9. 2012 do 17.00 hod.


Nominované projekty (aktualizace z 24. 10. 2012)

V pondělí 22. 10. 2012 byly v rámci konference Trendy evropské energetiky v Technickém muzeu vyhlášeny projekty ČEEP / Studentská cena ENVIROS 2011, které byly nominovány do dalšího kola soutěže. Tyto projekty budou ohodnoceny na slavnostním vyhlášení vítězů a předání cen proběhne na galavečeru dne 20. 11. 2012 v Betlémské kapli.

 1. Michal Čížek za projekt Návrh teplárny na biomasu předsoušenou v parní sušce;
 2. Ing. Jiří Bednář za diplomovou práci Návrh realizace malé vodní elektrárny;
 3. Bc. Václav Novotný za práci s názvem Perspektivy Stirlingova motoru pro mikrokogeneraci;
 4. Bc. Jaroslav Mikulín a Bc. Jiří Valenta za projekt Nulový dům;
 5. Bc. Eliška Krausová za projekt Stavební technologie ekodomu a porovnání energetických ztrát s běžným rodinným domem;
 6. Bc. Tomáš Jedlička za projekt Optimalizace návrhu střešní nástavby na panelový dům;
 7. Jaroslav Velčovský za diplomovou práci pod názvem Školící a vzdělávací středisko v pasivním standardu;
 8. Ing. Jan Hylenka za diplomovou práci Rekonstrukce bytového domu „Dvouletky“;
 9. Bc. Michal Matika za projekt Regenerace brownfields v Nottinghamu;
 10. Bc. Michaela Fišerová za diplomovou práci s názvem ISLE – Vývin metodiky návrhu komplexních šetrných budov aplikovaný na příkladu;
 11. Bc. Lenka Holcnerová za projekt Přelévání vln.

Podrobnější informace k nominacím a nominovaným projektům (PDF, 629 KB).


Cíl soutěže

 • Propagování principů pasivní výstavby budov mezi budoucími architekty a projektanty;
 • Zvyšování znalostí energetické efektivnosti staveb, využívání materiálů a technologií podporujících trend úspor energie, využívání obnovitelných zdrojů energie;
 • Zachování a zlepšení životního prostředí pro budoucí generace.

Nízkoenergetický bytový dům se solární stěnou (1. místo Studentské ceny ENVIROS + cena rektora ČVUT)

Obrázek – Vítězný projekt loňského ročníku – Specializovaný projekt 1 a 2 – ubytování s administrativními prostory Odolená Voda, autorky: Bc. Tereza Zuzánková, Bc. Erika Vondráková

Záštita

Soutěž se koná pod záštitou Petra Fialy, ministra školství, mládeže a tělovýchovy, a rektorů vysokých škol ČR:

 • České vysoké učení technické v Praze,
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
 • Technická univerzita v Liberci,
 • Vysoké učení technické v Brně,
 • Západočeská univerzita v Plzni.

Loga VŠ - záštita


Kategorie soutěže

Soutěž je vypisována bez rozdílu v kategoriích.

Kritéria pro hodnocení prací přihlášených do soutěže

 • Celkové architektonické řešení, technický parametr A/V;
 • Šetrnost stavby k životnímu prostředí, využití obnovitelných zdrojů energie (OZE);
 • Technické řešení a využití stavebních materiálů a technologií;
 • Měrná spotřeba energie a energetická třída stavby doložená průkazem energetické náročnosti (dle vyhlášky č. 148/2007 Sb.).

Podmínky pro zařazení práce do ČEEP a Studentské ceny ENVIROS 2011

 • Přihlášku podává jednotlivec či zpracovatelský tým na souteze@top-expo.cz;
  Přihláška do ČEEP a Studentské ceny ENVIROS 2011 (DOC, 385 KB);
 • Forma provedení, úroveň i rozsah zpracování přihlášené práce musí splňovat minimálně kritéria odpovídající požadavkům ROČNÍKOVÉ PRÁCE;
 • Práce byla projednána s vedoucím práce v termínu 1. 1. 2011 – 29. 6. 2012;
 • Přihláška STUDENT ČEEP 2011 je osvobozena od prezentačního poplatku.

Formát odevzdání soutěžních projektů

Výtisk(*) ve formátu A4(**) obsahující:

 • abstrakt práce v rozsahu 2 000 znaků (písmo Arial, velikost 12),
 • situace / půdorysy / pohledy / řezy / min. jeden perspektivní pohled (vizualizace),
 • výpočty prokazující dosažení pasivního standardu – shodné se správními předpisy,
 • zpráva / studie popisující koncepci navrženého řešení,
 • environmentální vyhodnocení projektu – snížení emisí skleníkových plynů, případně další přínosy.

* V případě žádosti bude závěrečná práce vrácena přihlašovateli.
**  Odevzdání vizualizací, výkresů, aj. dokumentace většího formátu, u kterých není žádoucí jejich zmenšení, je možné. Prosíme tyto tisky (A3 a větší) přiložit poskládané na formát A4.

Termín a místo přijetí dokumentace: nejpozději do 30. 9. 2012 do 17.00 hod.
ENVIROS, s.r.o. Na Rovnosti 1, 130 00  Praha 3.

Způsob hodnocení

 • Přihlášené studentské práce budou hodnoceny porotou složenou z předních odborníků na pasivní a nízkoenergetické stavby, vyhodnocení proběhne dne 10. 10. 2012.
 • Porota má právo práci, která by nesplňovala potřebná kritéria, z hodnocení vyloučit;
 • Porota práce posoudí a navrhne udělení cen partnerů, rektorů a děkanů VŠ, avšak jen za předpokladu, že úroveň přihlášek bude dosahovat předpokládané odborné výše;
 • Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne za účasti partnerů, garantů a médií v rámci slavnostního galavečera SOUTĚŽE v Praze v listopadu 2012. Pozvání obdrží všichni účastníci soutěže, jejichž práci porota zařadí k hodnocení.

Finanční ceny a prezentace

 • Všechny přihlášené a porotou k hodnocení zařazené práce budou umístěny na webových stránkách: organizátora – generálního partnera – partnerů soutěže – vysokých škol;
 • Výsledky soutěže budou zveřejněny v tisku a oceněným přihláškám bude věnována náležitá mediální pozornost;
 • Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne za účasti partnerů, garantů a médií v rámci slavnostního galavečera SOUTĚŽE v Praze v listopadu 2012. Pozvání obdrží všichni účastníci soutěže, jejichž práci porota zařadí k hodnocení;
 • Vítězové soutěže budou prezentováni na odborných akcích ENVIROS a TOP EXPO.

Vypsané ceny v celkové výši 140 000 Kč!

Cena generálního partnera

Logo ENVIROS, s.r.o. - generální partner

 • 1. místo – 30 000 Kč
 • 2. místo – 20 000 Kč
 • 3. místo – 10 000 Kč

Cena hlavního partnera

Logo Weber Saint Gobain - hlavní partner

 • 20 000 Kč

Cena rektorů a děkanů vysokých škol ČR

 • Cena rektora ČVUT v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc. – 10 000 Kč
 • Cena rektora VŠB v Ostravě – 10 000 Kč
 • Cena rektora TU Liberec – 10 000 Kč
 • Cena rektora VUT Brno – 10 000 Kč
 • Cena rektorky ZČU Plzeň – 10 000 Kč
 • Cena děkanky Fakulty stavební ČVUT v Praze prof. Ing. Aleny Kohoutkové, CSc. – 5 000 Kč
 • Cena děkana Fakulty strojní ČVUT v Praze – 5 000 Kč

Výplata porotou přiznaných cen: Výplatu finanční CEN PARTNERŮ provádějí přímo partneři soutěže. CENY REKTORŮ a DĚKANŮ vysokých škol ČR se poskytují formou „mimořádné stipendium“.


Odborné konzultace (od 10. 5. do 29. 6. 2012)

ENVIROS, s. r. o.
Na Rovnosti 1
130 00  Praha 3

Kontaktní osoby:
Ing. Lucie Kaplanová
Telefon: +420 284 007 496
E-mail: lucie.kaplanova@enviros.cz

Ing. Lucie Kochová
Telefon: +420 284 007 479
E-mail: lucie.kochova@enviros.cz

Facebook Studentská cena ENVIROS na facebooku


Další informace o Studentské ceně ENVIROS

Štítky:

Zpět na předchozí stránku