Vzdělávací kurs k energetické účinnosti v budovách - Enviros

V uplynulých třech letech se společnost ENVIROS podílela na implementaci mezinárodního projektu FEEDSCHOOLS financovaného z programu Interreg CENTRAL EUROPE. Projekt se zaměřil na problematiku energetické náročnosti budov (specificky škol) a byl úspěšně dokončen v listopadu 2020.

Jako jeden z finálních výstupů byl zprovozněn e-learningový kurs zabývající se právě problematikou energetické náročnosti (školních) budov. Kurs je určen především zástupcům municipalit (zřizovatelů škol) a pracovníků škol, ale také studentům, vědeckým pracovníkům a dalším odborníkům zajímajících se o problematiku energeticky účinných renovací a standardu budov s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB).

Kurs je rozdělen do pěti bloků:

  • Blok 1: Energetická politika a cíle EU
  • Blok 2: Energetická účinnost v budovách
  • Blok 3: Opatření a technologie na zvyšování energetické účinnosti
  • Blok 4: Financování projektů energetické účinnosti
  • Blok 5: ERE app, Financial app, databáze nejlepší praxe

Komplexní prostudování obsažených materiálů poskytne uživatelům celkové pochopení problématiky NZEB, ale jednotliví bloky lze studovat i samostatně. Blok 5 je speciálně věnován výstupům projektu FEEDSCHOOLS.

E-learning je dostupný na vzdělávací platfromě vedoucího partnera projektu , společnosti ENEA: http://formazione.enea.it/el_feedschools.

Štítky: , , , ,

Zpět na předchozí stránku