Zahajovací mítink projektu SECuRe - Enviros

Ve dnech 21.-22. června proběhl – formou telekonference – úvodní mítink k zahájení evropského projektu SECuRe (Smart Education for Corporate Sustainability Reporting). Projekt byl zahájen již v květnu, bude trvat dva roky a sdružuje pět partnerů z businessu i akademické sféry z pěti různých zemí (Polska, Rumunska, Slovinska, Španělska a České republiky zastoupené společností ENVIROS).

Projekt SECuRe je financován z programu ERASMUS+ a jeho cílem je vytvoření nového odborného vzdělávacího kurzu v oblasti udržitelného rozvoje a ESG (Environmental, Social, Governance). Tím bude toto téma posíleno v rámci evropských programů odborného vzdělávání a přípravy (VET) a vznikne odpovídající pracovní profil pro odborníky, manažery a/nebo školitele v oblasti strategického přístupu firem k udržitelnosti a souvisejícího nefinančního reportingu. Účastníci kurzu budou po jeho absolvování schopni vypracovat a realizovat podnikové strategie a programy udržitelnosti, stanovit vhodné cíle a postupy v oblasti ESG a také vyhodnocovat a vykazovat jejich plnění.

V rámci projektu bude vytvořena veřejně přístupná online knihovna zdrojů k problematice ESG a interaktivní e-learningová platforma kurzu, doplněná o pilotní aplikace kurzu formou prezenčních školení.

Cílem projektu je zvýšit povědomí o oblasti ESG a firemní udržitelnosti, její aplikaci ve firmách a jejím reportování, podpořit otevřené vzdělávání, inovace v oblasti digitálních postupů a nových metod učení a zároveň usnadnit nejen vzdělávání, ale také uznávání a ověřování kompetencí pro ESG manažery.

Projekt je realizován v období od května 2022 do dubna 2024 a byl finančně podpořen z programu ERASMUS+.

  

Štítky: , , , ,

Zpět na předchozí stránku