Město Tábor - Enviros

Firma je taková, jací lidé v ní pracují. S těmi z ENVIROSu mám jen nejlepší zkušenosti.

Se společností  ENVIROS město Tábor spolupracovalo již při přípravě Akčního plánu pro udržitelnou energetiku a klima (SECAP) v rámci závazku města Tábora k Paktu starostů a primátorů. Vysoká profesionalita a erudovanost byla zřejmá od počátku spolupráce.  V rámci veřejných přednášek před Táborskou veřejností představili zástupci ENVIROSU projekt a jeho přínosy. Provedli odborné analýzy a zpracovali samotný dokument.

Kolegové z ENVIROSU, v roli country experta pro evropské inciativy EUCF, pomohli městu Tábor s přípravou žádosti pro čerpání dotace z fondů EU k financování Investičního plánu pro energetický rozvoj města a regionu. I nadále hodláme v rámci další spolupráce spolupracovat se společnosti ENVIROS a využít vysoké profesionality jejích pracovníků.

Daniel Urbánek
energetický manažer
Město Tábor

 

Zpět na předchozí stránku