Úspěšné dokončení projektu (De)construct for Circular Economy - Enviros

V závěru loňského roku dokončil ENVIROS, spolu s konzorciem zahraničních partnerů z Portugalska, Norska a Rumunska, projekt z oblasti oběhového hospodářství nazvaný (De)construct for Circular Economy. Projekt se zabýval problematikou vzniku a opětovného využití stavebního a demoličního odpadu na úrovni obcí a regionů.

V rámci projektových aktivit byla zpracována komplexní strategie pro opětovné použití stavebních výrobků a recyklaci stavebního a demoličního odpadu v portugalském regionu Baixo Alentejo. Zároveň byly vytvořeny vzorové šablony pro vytvoření materiálového pasportu budovy a realizaci před-demoličního auditu a dále softwarové nástroje využitelné při regionálním plánování zpracovatelských kapacit.

<iframe width=“560″ height=“315″ src=“https://www.youtube.com/embed/xlyjhJvGZ0Q“ title=“YouTube video player“ frameborder=“0″ allow=“accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share“ allowfullscreen></iframe>

Projekt byl podpořen z tzv. Norských fondů a byl realizován v období 11/2020 – 10/2022.

   

Štítky: , , ,

Zpět na předchozí stránku