(De)construct for Circular Economy Archivy - Enviros

Úspěšné dokončení projektu (De)construct for Circular Economy

V závěru loňského roku dokončil ENVIROS, spolu s konzorciem zahraničních partnerů z Portugalska, Norska a Rumunska, projekt z oblasti oběhového hospodářství nazvaný (De)construct for Circular Economy. Projekt se zabýval problematikou vzniku a opětovného využití…

Seminář k projektu (De)construct for Circular Economy představil příklady dobré praxe v oblasti recyklace stavebního a demoličního odpadu

Ve dnech 21. a 22. 9.  proběhl v Praze seminář, který byl vyvrcholením dvouleté práce na mezinárodní projektu „(De)construct for Circular Economy“ konsorcia partnerů z Portugalska, Norska, Rumunska a České republiky. Hlavním tématem projektu…

Newsletter (De)construct for Circular Economy

V rámci projektu (De)construct for Circular Economy vyšel nový newsletter! Hlavním cílem projektu je podpořit regionální strategie pro opětovné použití stavebních výrobků a komponentů a recyklaci stavebního a demoličního odpadu, a tím snížit dopad…

ENVIROS se zapojil do projektu (De)construct for Circular Economy

Společnost ENVIROS je zapojena v mezinárodním projektu z oblasti oběhového hospodářství nazvaného „(De)construct for Circular Economy“. Projekt se zabývá problematikou vzniku a nakládání se stavebním a demoličním odpadem na úrovni obcí a regionů a jeho…