(De)construct for Circular Economy Archivy - Enviros

Newsletter (De)construct for Circular Economy

V rámci projektu (De)construct for Circular Economy vyšel nový newsletter! Hlavním cílem projektu je podpořit regionální strategie pro opětovné použití stavebních výrobků a komponentů a recyklaci stavebního a demoličního odpadu, a tím snížit dopad…

ENVIROS se zapojil do projektu (De)construct for Circular Economy

Společnost ENVIROS je zapojena v mezinárodním projektu z oblasti oběhového hospodářství nazvaného „(De)construct for Circular Economy“. Projekt se zabývá problematikou vzniku a nakládání se stavebním a demoličním odpadem na úrovni obcí a regionů a jeho…