Seminář k projektu (De)construct for Circular Economy představil příklady dobré praxe v oblasti recyklace stavebního a demoličního odpadu - Enviros

Ve dnech 21. a 22. 9.  proběhl v Praze seminář, který byl vyvrcholením dvouleté práce na mezinárodní projektu „(De)construct for Circular Economy“ konsorcia partnerů z Portugalska, Norska, Rumunska a České republiky. Hlavním tématem projektu byla recyklace stavebního a demoličního odpadu.   

Semináře se zúčastnila téměř padesátka zástupců veřejného, akademického i soukromého sektoru z České republiky a dalších zemí zapojených do projektu. Vzájemně sdíleli příklady dobré praxe i výzvy, s nimiž se jednotliví aktéři v dané oblasti potýkají. České příklady představily zástupkyně UCEEB a společností SKANSKA a CYRKL. Za ENVIROS v programu semináře vystoupil Pavel Růžička, ředitel divize životního prostředí.

Součástí semináře byly diskusní bloky, v rámci kterých byly představeny vybrané projektové výstupy – návrhy materiálových pasportů a metodiky pro provádění před-demoličních auditů.

Druhý den proběhla exkurze do UCEEB – Univerzitního centra efektivních budov ČVUT, kde byly účastníkům představeny jednotlivé výzkumné aktivity z oblasti materiálů a jejich recyklace, energetiky budov či zelených střech.

 

Projekt „(De)construct for Circular Economy“ se zabýval problematikou vzniku a nakládáním se stavebním a demoličním odpadem na úrovni obcí a regionů. Cílem projektu bylo zpracování komplexní strategie pro opětovné použití stavebních výrobků a recyklaci stavebního a demoličního odpadu v portugalském regionu Baixo Alentejo. ENVIROS byl jedním z členů mezinárodního konsorcia partnerů, do projektu byl přizván s cílem zprostředkovat zkušenosti a přenos know-how a příkladů dobré praxe z ČR a dalších evropských zemí.

 

 

 

Projekt byl podpořen z tzv. Norských fondů a byl realizován v období 11/2020 – 10/2022.

 

Náhledové foto: Image by <a href=“https://www.freepik.com/free-photo/heavy-excavator-digging-day-light_20828292.htm#query=demolition&position=28&from_view=search“>Freepik</a>

 

Štítky: , , , ,

Zpět na předchozí stránku