Nová výzva na dotace z programu EUCF startuje na konci dubna - Enviros

Úspěšný projekt European City Facility (EUCF) zaměřený na technickou pomoc v oblasti udržitelné energetiky pro města a obce v České republice pokračuje i v tomto roce. 

V rámci tohoto projektu mohou úspěšná česká města získat grant ve výši 60 000 EUR na tvorbu svých investičních plánů v oblasti čisté energie a energetické účinnosti. 

Tato iniciativa již podpořila 213 obcí a jejich seskupení z EU-27 a Velké Británie při tvorbě investičních plánů v letech 2020-2024. V České republice získala v minulém programovém období tento grant města Kladno, Žďár nad Sázavou a Tábor.

Dotaci mohou města využít např v těchto oblastech:

  • vypracování studie proveditelnosti nebo
  • vypracování energetických posudků nebo
  • vypracování analýz v oblasti obnovitelných zdrojů energie

Dotace může také pomoci rozvinout existující plány v oblasti dosahování energetických a klimatických cílů do konkrétních projektů připravených k financování, ať již ze strany soukromých investorů či veřejných zdrojů.   

NOVÁ VÝZVA: Projekt European City Facility vyhlašuje novou výzvu na konci dubna, výzva bude otevřena po dobu dvou měsíců.

WEBINÁŘ – INFORMACE O VÝZVĚ: 3. května 2023 se bude konat informační webinář, na kterém budou předány potenciálním žadatelům potřebné informace k registraci do výzvy a k pravidlům čerpání dotace. Tato podpora je poskytována zdarma

REGISTRACE NA WEBINÁŘ

Více o projektu EUCF:

Vypsaná dotace pro města a obce má za cíl podpořit tvorbu investičních plánů v oblasti čisté energie a energetické účinnosti. Plán realizovaný v rámci projektu EUCF následně poslouží k získání financování na samotnou realizaci opatření, a to od soukromého sektoru (rozvojové banky, komerční banky atd.), národních investičních platforem, ale také z jiných programů financovaných EU, jako je Evropský fond pro strategické investice (EFSI), Evropský strukturální a investiční fond (ESIF), technická příprava projektů (PDA), program ELENA Evropské investiční banky.

Jednoduchý a transparentní proces podávání žádostí umožňuje obcím reagovat na výzvu v mezích svých zdrojů. V průběhu celého procesu podávání žádostí budou obce podporovány prostřednictvím národních expertů ve svém jazyce.

S ohledem na řadu překážek, kterým čelí zejména malé a střední obce, jako jsou omezené lidské a finanční zdroje, nedostatek zkušeností a odborných znalostí v oblasti tvorby investičních balíčků a obecně konzervativní přístupy k financování projektů, projekt EUCF napomáhá tyto problémy překlenout a podporuje místní investice do udržitelné energie a energetické účinnosti.

Hodnocení žádostí bude zaměřeno na úspory energie a výši očekávaných investicí jednotlivých projektů, jakož i na kvalitativní kritéria (zapojení partnerů, struktura řízení atd.). Vzhledem k tomu, že jak výše úspor energie tak výše investice mohou zvýšit šanci žadatele na úspěch u udržitelných energetických projektů, je možné vytvořit seskupení obcí a předkládat společné žádosti při využití společných sil a zdrojů!

Další informace naleznete v pokynech pro žadatele na webových stránkách projektu nebo si můžete stáhnout podklady k výzvě.

V každé zemi zapojené do programu je jmenován místní expert a tzv. národní HUB, který zprostředkovává potenciálním příjemcům veškeré potřebné informace.

V České republice realizuje národní HUB naše společnost:

Kontaktní osoba:

Vlasta Švejnohová
e-mail: ce.czechia@eucityfacility.eu
mbl.: +420 724 344 935

 

S čím Vám může pomoci country expert:

  • posouzení, zda je Váš projektový záměr vhodný pro podporu z projektu EU CF
  • konzultace v oblasti nastavení projektového záměru tak, aby plnil kritéria přijatelnosti a podmínky věcného hodnocení
  • projednání specifických otázek přímo se členy projektového konsorcia
  • podpora při vypracování projektu v online prostředí

 

Tyto služby jsou zájemcům poskytovány bez poplatku.

Těšíme se na případnou spolupráci.

 

 

 

 

Štítky: ,

Zpět na předchozí stránku