Dotace

Další kolo výzev z programu OPPIK na projekty Úspory energie, Nízkouhlíkové technologie a Inovace bylo vyhlášeno!

Žádosti o podporu jsou přijímány od 17. 7. 2017 do 17. 10. 2017 (Úspory energie a Nízkouhlíkové technologie). Žádosti o podporu jsou přijímány od 12. 7. 2017 do 12. 11. 2017 (Inovace) Kdo může žádat (příjemci podpory): malé,…

Byla vyhlášena výzva OPPIK na podporu FVE pro vlastní spotřebu

Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva I   Program podpory: Úspory energie Vyhlášení výzvy: 16. 6. 2017 Zahájení příjmu: 16. 6. 2017 Ukončení příjmu: 16. 10. 2017 Cílem programu a Výzvy je podpora snížení…

89. výzva OPŽP_Prioritní osa 2, specifický cíl 2.2

výzva OPŽP   Prioritní osa 2, specifický cíl 2.2   Příjem žádostí: od 15. června 2017 (9:00) do 31. ledna 2018 (20:00)   Výzva se vztahuje…

Pracovní setkání k financování projektů v SZT

V rámci dané problematiky si Vás dovolujeme pozvat na pracovní setkání, které se bude konat dne 16. 3. 2017 od 13 hodin v sídle společnosti ENVIROS. Kde: Dykova 53/10, 101 00 Praha 10 – Vinohrady Kdy: 16. 3. 2017 od 13…

Newsletter pro teplárenství

Přinášíme Vám aktuální novinky z oblasti financování projektů v centrálním zásobování teplem. Úspory energie v SZT – Výzva II Od dubna je možné žádat o podporu na rekonstrukci a rozšiřování soustav CZT z programu OPPIK. Termín pro příjem žádostí o podporu: 1….

Úspory energie v SZT – Výzva II

Od března je možné žádat o podporu na rekonstrukci a rozšiřování soustav SZT z programu OPPIK. Termín pro příjem žádostí o podporu: 1. 3. 2017 do 31. 8. 2017. Kdo může žádat o dotaci: fyzické či právnické osoby na základě…

OPPIK – Nízkouhlíkové technologie

Plánujete zavést inovativní technologii v oblasti uhlíkové dopravy nebo v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů? Chystáte se zavést nízkouhlíkové technologie v budovách, systém řízení spotřeby energií, off grid systémy či technologie k získávání druhotných…

OPPIK Úspory energie – Výzva II

Chcete snížit energetickou náročnost Vašeho podniku? Chcete obměnit staré technologie na výrobu energie za nové? Plánujete využívat odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavést či modernizovat systém měření a regulace? Uvažujete o modernizaci…

OPPIK 2016 – Úspory energie – výzva II

28. 11. 2016. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) prostřednictvím své příspěvkové organizace Agentura pro podnikání a inovace (API) otevřelo novou (druhou) dotační výzvu Úspory energie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Akce pro klienty – Energetický management (6. 10.) a Dotace (19. 10. 2016)

Energetický management Společnost ENVIROS, s.r.o., uspořádala dne 6. října 2016 pracovní snídani ve svém novém sídle v Dykově ulici na Praze 10. Tato akce byla určena převážně průmyslovým podnikům a hlavním tématem byl Energetický management. Zástupci pozvaných podniků…