klima Archivy - Enviros

Co mohou města a obce dělat pro klima a udržitelnou energii?

Nová příležitost získat dotaci a metodickou pomoc již v roce 2022! Samosprávy sdružené v Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima si mohou požádat z periodicky vyhlašovaných výzev o dotaci: až do výše…