Nové dotační výzvy pro rok 2022 - Enviros

OPERAČNÍ PROGRAM TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST OP TAK

Dotace pro podnikatele z nového programu OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK) V letošním roce by podle aktuálního harmonogramu mělo dojít k vyhlášení osmi výzev směřujících nejen k úspoře energií a využívání obnovitelných zdrojů, ale také k podpoře inovací, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výzva na podporu úspor energie pro podnikatele mimo Prahu se očekává v 2 Q 2022.

Úspory energie
Plánované vyhlášení: květen 2022 (dle oficiálního harmonogramu)
Alokace: 4 000 mil. Kč

Obnovitelné zdroje energie – Větrné elektrárny
Plánované vyhlášení: červenec 2022
Alokace: 500 mil. Kč

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – OPŽP

Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 je v letošním roce v plánu vyhlásit osmnáct výzev k podávání žádostí o dotaci. Pro žadatele v nich bude připraveno více než 35 miliard korun. Na dotace k řešení energetické náročnosti ve veřejné infrastruktuře a na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie od července dosáhnou obce po celé ČR v rámci 3 prvních výzev. V červenci jsou dále plánovány dvě výzvy z oblasti přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje.

Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře (zvláště gastro a prádelenský provoz ve zdravotnictví, školství a sociálních službách)
Plánované vyhlášení: červenec 2022
Alokace:  1 500 mil. Kč

Výstavba nových veřejných budov
Plánované vyhlášení: červenec 2022
Alokace:  2 030 mil. Kč

Využití obnovitelných zdrojů energie v budovách a veřejné infrastruktuře
Plánované vyhlášení: červenec 2022
Alokace:  1 700 mil. Kč

Sběr a svoz odpadů; nakládání s čistírenskými kaly; materiálové využití odpadů
Plánované vyhlášení: červenec 2022
Alokace:  650 mil. Kč

Třídění a dotřiďování odpadů; energetické využívání odpadů; chemická recyklace; nakládání s nebezpečnými odpady
Plánované vyhlášení: červenec 2022
Alokace:  750 mil. Kč

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

V rámci zcela nového programu Národní plán obnovy v současné chvíli běží dvě výzvy z oblasti energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie. Prostředky jsou určeny vlastníkům veřejných budov na provedení energeticky úsporné renovace pomocí kombinace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků a účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie a dále podnikatelům na výstavbu FVE.

Výzva č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov
Příjem žádostí: do září 2022
Alokace: 3 285 mil.  Kč

I.výzva Fotovoltaické systémy s/bez akumulace
Příjem žádostí do: červen 2022
Aktivita a) – 3 000 000 000 Kč (žadatel je vlastníkem nemovitosti nebo má v nájmu celou nemovitost)
Aktivita b) – 1 000 000 000 Kč (žadatel má v nájmu pouze část nemovitosti za účelem instalace FVE)
Mezi další připravovaná témata pod Národním plánem obnovy k vyhlášení v tomto roce patří cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda, elektromobilita a modernizace SZT.

MODERNIZAČÍ FOND

V neposlední řadě přinese tento rok nové výzvy i Modernizační fond. Na přelomu května a června začne Státní fond životního prostředí ČR vypisovat další výzvy v rámci Modernizačního fondu z níže uvedených programů. Prostředky jsou určeny zejména pro provozovatele tepláren, podnikatelské subjekty, provozovatele zařízení EU ETS, a veřejný sektor.
Program HEAT – Modernizace soustav zásobování tepelnou energií 
Program RES+ – Nové obnovitelné zdroje v energetice 
Program ENERG ETS – Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS 
Program LIGHTPUB – Modernizace soustav veřejného osvětlení 

Štítky: , ,

Zpět na předchozí stránku