pole

Sázíme budoucnost - Enviros

Podporujeme iniciativu „Sázíme budoucnost“ a nabízíme expertní služby v oblasti dotačního programu na podporu komunitní výsadby listnatých stromů na veřejných prostranstvích (Výzva č. 9/2019: Výsadba stromů) a dotační výzvě 7/2019: Přírodní zahrady. Obě výzvy jsou vyhlášené v rámci Národního Programu Životni Prostředí, Státního Fondu Životního Prostředí České republiky.

Pro výzvu č. 9/2019 – Výsadba stromů je alokováno celkem 100 milionů Kč. O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu a takto se zapojit do celonárodní iniciativy Sázíme budoucnost.

Ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2020, nejpozději však do vyčerpání alokace.

 

Jaké jsou způsobilé výdaje pro jednotlivá dílčí opatření?

1) Výdaje na pořízení nezbytného materiálu přímo související s výsadbou, ochranou, ošetřením a péčí o stromy a dále výdaje spojené se zajištěním následné péče o vysázené stromy.

2) Výdaje na pořízení výrobků, či zařízení potřebného k zajištění závlahy realizované výsadby.

3) Výdaje na zpracování odborného posudku a zajištění odborného dozoru při realizaci podporovaných opatření v požadovaném rozsahu.

4) Výdaje související s publicitou projektu dle čl. 14, písm. b) této výzvy v požadovaném rozsahu.

Pomůžeme vám s celkovou přípravou vaše žádosti, odborným lesnickým posudkem a dozorem našimi interními experty.

 

Neváhejte se obrátit na naše specialisty, kteří Vám pomohou připravit projekt a zajistit jeho financování. Pro bližší informace a asistenci s Vašimi projekty se prosím obraťte na následující kontakty:

Ing. Strahinja Mladenović, Ph.D.
Operační manažer divize Životní Prostředí
T: (+420) 720 955 949

Ing. Jan Pavlík
Obchodní ředitel
T: (+420) 602 502 462

Štítky: , ,

Zpět na předchozí stránku