Společnost ENVIROS se zapojila do mezinárodního projektu FeedSchools - Enviros

ENVIROS se zapojil do nového mezinárodního projektu, jehož cílem je poskytnout městům a obcím vhodná řešení, technického i finančního charakteru, která jim pomohou realizovat renovace školních budov ve standardu budov s téměř nulovou spotřebou energie (nearly Zero Energy Building – nZEB).

V regionu střední Evropy byla podstatná část stávajících budov postavena v období před rokem 1970 a jejich parametry tak již neodpovídají aktuálním požadavkům na energetickou účinnost. Renovace budov proto představují významnou oblast pro snižování energetické náročnosti. Zatímco v mnohých regionech jsou související pobídky často poskytovány především investorům, renovace veřejných budov je obtížnější vzhledem k omezeným rozpočtům měst a obcí. Další překážkou bývá nedostatečná znalost technických a finančních řešení pro efektivní renovace.

Inovativní přístup projektu FeedSchools spočívá ve vytvoření široce použitelného podpůrného nástroje a webové databáze inovativních osvědčených postupů pro renovace v souladu se standardem nZEB. V rámci projektu bude provedeno minimálně 48 energetických auditů školních budov a navrženy jejich renovační plány pro dosažení standardu nZEB, které se stanou referenčním modelem pro celý region. Dále budou realizována školení zaměřená na změnu uživatelského chování ve školách.

Na projektu spolupracují partneři ze sedmi zemí EU: Itálie, Rakouska, České republiky, Polska, Maďarska, Slovinska a Chorvatska. Přímo zapojena jsou i některá města, ve kterých se bude projekt realizovat – a to italské Udine, polská Varšava, chorvatský Split a slovinská Bistrica.

Projekt je financován z evropského dotačního programu Interreg CENTRAL EUROPE a je řešen v období 1.9.2017 – 31.8.2020.

Štítky: , , , ,

Zpět na předchozí stránku