Projekty

Studentská cena 2016

Společnost ENVIROS, s. r. o., generální partner soutěže, vyhlašuje nový ročník Studentské ceny v oblasti úsporné výstavby, zvyšování energetické účinnosti a užití obnovitelných zdrojů energie. Organizátorem soutěže je společnost TOP EXPO CZ. Soutěž se vyhlašuje…

Business breakfast Start2Act

První ze série business breakfasts projektu Start2Act zaměřených na to, jak efektivně využívat energii a jak za ni platit co nejméně se bude konat v Praze, a to 21.3.2017 na adrese ENVIROS s.r.o., Dykova 53/10, Praha 10 Přijďte si zdarma poslechnout odborníky…

EMSPI – Standardizace energetického managementu v průmyslu

  Efektivní hospodaření s energiemi je trend, který postupně přechází z kategorie „výhoda pro podnikání“ do kategorie „nezbytný požadavek podnikání“. „Energetickým managementem“ nazýváme souhrn všech činností, které vyhledávají oblasti s významnou spotřebou…

Pilotní projekt využití palivových článků v České republice

Základním cílem pilotního projektu bylo uvedení do provozu a demonstrace palivového článku jako moderní technologie, s velkým potenciálem využití při decentralizovaném zásobování teplem a elektrickou energií. Projekt byl podpořen Českou energetickou agenturou a je zaměřen na palivové články…

Projekt ECOFLEXOBAG – Tisková zpráva ENVIROS, s.r.o., 16. 4. 2014

Projekt ECOFLEXOBAG analyzuje udržitelné tiskové barvy a materiály pro plastové odnosné tašky Jaký dopad na životní prostředí má používání vodou ředitelných barev a různých druhů výrobních materiálů při produkci plastových odnosných tašek? Na tuto otázku hledá odpověď…

Účinnější využívání přírodních zdrojů – EnNews 2014

Účinnější využívání přírodních zdrojů je výsledkem většiny našich služeb již od vzniku firmy s tím, že ENVIROS se tradičně zaměřuje na účinnější využívání energie. Významným projektem na cestě k širší systémové podpoře účinnějšího využívání přírodních…

EBRD vyhodnotila najúspešnejšie projekty energetickej efektívnosti

5. októbra 2012, Bratislava Na Slovensku sa uskutočnila medzinárodná konferencia, ktorú usporiadala Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) v dňoch 4. – 5. októbra 2012 v Bratislave. Súčasťou programu bolo i predstavenie výnimočných výsledkov financovania…

Tisková zpráva k zahájení projektu ECOFLEXOBAG

Projekt ECOFLEXOBAG stanoví nové standardy pro výrobu nákupních tašek Společnost ENVIROS, s.r.o., se zapojila do mezinárodního projektu Ecoflexobag, jenž se zaměřuje na hledání možností snižování environmentálního dopadu nákupních tašek v průběhu jejich celého životního cyklu. V…

Projects iee, Opatření u vybraných objektů

Opatření u vybraných objektů Zateplení obvodových plášťů budov Výměna otvorových výplní Zateplení stropu, střešního pláště Větrání a klimatizace

Projects iee, IMPLEMENT – projekt Evropské unie

IMPLEMENT – projekt Evropské unie Úvodem EPBD in Action Cíl projektu IMPLEMENT