Energetika

Studentská cena 2016

Společnost ENVIROS, s. r. o., generální partner soutěže, vyhlašuje nový ročník Studentské ceny v oblasti úsporné výstavby, zvyšování energetické účinnosti a užití obnovitelných zdrojů energie. Organizátorem soutěže je společnost TOP EXPO CZ. Soutěž se vyhlašuje…

Pracovní setkání k financování projektů v SZT

V rámci dané problematiky si Vás dovolujeme pozvat na pracovní setkání, které se bude konat dne 16. 3. 2017 od 13 hodin v sídle společnosti ENVIROS. Kde: Dykova 53/10, 101 00 Praha 10 – Vinohrady Kdy: 16. 3. 2017 od 13…

Newsletter pro teplárenství

Přinášíme Vám aktuální novinky z oblasti financování projektů v centrálním zásobování teplem. Úspory energie v SZT – Výzva II Od dubna je možné žádat o podporu na rekonstrukci a rozšiřování soustav CZT z programu OPPIK. Termín pro příjem žádostí o podporu: 1….

Úspory energie v SZT – Výzva II

Od března je možné žádat o podporu na rekonstrukci a rozšiřování soustav SZT z programu OPPIK. Termín pro příjem žádostí o podporu: 1. 3. 2017 do 31. 8. 2017. Kdo může žádat o dotaci: fyzické či právnické osoby na základě…

OPPIK – Nízkouhlíkové technologie

Plánujete zavést inovativní technologii v oblasti uhlíkové dopravy nebo v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů? Chystáte se zavést nízkouhlíkové technologie v budovách, systém řízení spotřeby energií, off grid systémy či technologie k získávání druhotných…

EMSPI – Standardizace energetického managementu v průmyslu

  Efektivní hospodaření s energiemi je trend, který postupně přechází z kategorie „výhoda pro podnikání“ do kategorie „nezbytný požadavek podnikání“. „Energetickým managementem“ nazýváme souhrn všech činností, které vyhledávají oblasti s významnou spotřebou…

OPPIK Úspory energie – Výzva II

Chcete snížit energetickou náročnost Vašeho podniku? Chcete obměnit staré technologie na výrobu energie za nové? Plánujete využívat odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavést či modernizovat systém měření a regulace? Uvažujete o modernizaci…

OPPIK 2016 – Úspory energie – výzva II

28. 11. 2016. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) prostřednictvím své příspěvkové organizace Agentura pro podnikání a inovace (API) otevřelo novou (druhou) dotační výzvu Úspory energie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Výsledky ČEEP / Studentské ceny ENVIROS 2015

Dne 22. 11. 2016 byly na galavečeru v Betlémské kapli slavnostně vyhlášeny výsledky studentské soutěže ČEEP Student 2015 a předány ceny studentům vysokých škol, jejichž práce byly odbornou porotou, složenou z představitelů VŠ a partnerů soutěže, vyhodnoceny jako nejlepší…

Projekty k dálkovým transferům elektřiny – EnNews 2014

Výroba a přenos elektřiny k sobě odjakživa patří. Výroba se ale postupně centralizuje do stále větších jednotek a s tím vzniká problém její dopravy do místa poptávky. Špatně připravené přenosové sítě a nevhodná dislokace…