Výsledky ČEEP / Studentské ceny ENVIROS 2015 - Enviros

Dne 22. 11. 2016 byly na galavečeru v Betlémské kapli slavnostně vyhlášeny výsledky studentské soutěže ČEEP Student 2015 a předány ceny studentům vysokých škol, jejichž práce byly odbornou porotou, složenou z představitelů VŠ a partnerů soutěže, vyhodnoceny jako nejlepší  v oblasti energetický a ekologický projekt, stavba, inovace za rok 2015.

Partneři soutěže

Společnost ENVIROS je zakladatelem a dnes již tradičním generálním partnerem soutěže ČEEP Student. Hlavními patrony jsou ČEPS, a.s., Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. – divize Weber, Plzeňská teplárenská, a.s. a patronem je dále společnost Fondital. Organizátorem akce je TOP EXPO CZ s.r.o.

Záštita vysokých škol

Soutěž probíhá za účasti technických vysokých škol – Českého vysokého učení technického v Praze, Vysokého učení technického v Brně, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Technické univerzity Liberec a Západočeské univerzity v Plzni. Udělené záštity: rektora ČVUT v Praze, rektora VUT v Brně, rektora Technické univerzity v Liberci.

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 20 studentských prací. Témata prací byla různorodá. Kritérii hodnocení projektů, které jsou posuzovány bez rozdílu v kategoriích, jsou komplexní přístup k řešené problematice, využití inovativních řešení a v neposlední řadě úroveň prezentace projektu. Letošní ročník byl dotován finančními cenami v rekordní výši 225 000 Kč. Celková částka rozdělená mezi studenty za celkovou dobu existence soutěže byla vyšší než 1,4 milionu Kč!

Složení poroty

 • Ing. Pavel Sitný, ENVIROS, s.r.o. (předseda)
 • prof. Ing. Petr Hájek, CSc., FSv ČVUT v Praze
 • doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D., VŠB TU Ostrava
 • doc. Ing. Jiří Hirš, CSc., VUT v Brně
 • prof. Ing. Jan Škorpil, CSc., ZČU v Plzni
 • Ing. Jan Včelák, Ph.D., UCEEB, ČVUT v Praze
 • Bc. Karolína Hrušová, Fondital
 • Ing. Ludmila Petráňová, OTE, a.s.
 • Ing. arch. Pavel Šmelhaus, Atelier ARS
 • Ph.Dr. Jiří Kučera, Stavitel
 • Ing. Jiří Šála, Tepelná ochrana budov

Ocenění studenti a partneři soutěže

Ceny generálního partnera ENVIROS, s.r.o.

Ceny společnosti ENVIROS, s.r.o., předal obchodní ředitel společnosti Ing. Jan Pavlík.

1. cena ENVIROS

První cenu ENVIROSodměnu v hodnotě 30 000 Kč získala Bc. Lenka Šimková z VŠB-TU Ostrava za práci „Pinch analýza provozu koksochemie – Benzolka“.

1. cena ENVIROS, s.r.o. – Bc. Lenka Šimková

2. cena ENVIROS

Druhou cenu ENVIROSodměnu v hodnotě 20 000 Kč získal Ing. Jan Kruliš z TU Liberec za projekt „Studie vozidlového motoru s prodlouženou expanzí“.

2. cena ENVIROS, s.r.o. – Ing. Jan Kruliš

3. cena ENVIROS

Třetí cenu ENVIROS spolu s odměnou v hodnotě 10 000 Kč obdržel Bc. Petr Nepovím z VUT v Brně za projekt „Mikroskopická charakteristika povrchů pórů intermetalických pěn připravených reakční syntézou z bimetalických směsí“.

3. cena ENVIROS, s.r.o. – Bc. Petr Nepovím

Ceny partnerů

CENU Saint-Gobain, divize Weber a šek v hodnotě 10 000 Kč získal Bc. Josef Hoffmann a Ing. arch. Martin Stark z ČVUT v Praze za projekt: „Efektivní využití architektonického prostoru a hmot pro úsporu energií“.

CENU Plzeňské teplárenské, a.s., a šek v hodnotě 10 000 Kč získává Ing. Ing. Aleš Hromádka ze ZČU v Plzni za práci „Analýza a optimalizace procesního řízení“.

CENU ČEPS, a.s., a šek v hodnotě 10 000 Kč získal Ing. Petr Chmátal z ČVUT v Praze za projekt „Nové způsoby hledání energetických úspor při navrhování čistíren odpadních vod“.

CENU Fondital a šek v hodnotě 5 000 Kč získal Ing. Petra Ross z TU Liberec za projekt „London public library“.

Ceny představitelů vysokých škol

CENU REKTORA ČVUT v Praze a šek v hodnotě 20 000 Kč získal Ing. Vilém Ťopek z ČVUT Praha za projekt „Návrh energeticky nulového domu“.

CENU REKTORA VUT Brno a šek v hodnotě 20 000 Kč získal Bc. Robert Hrachiar z VUT v Brně za projekt „Solární aplikace s koncentrátorovými prvky“.

CENU REKTORA Vysoké školy báňské – TU v Ostravě a šek v hodnotě 20 000 Kč získal Bc. Lenka Šimková z VŠB-TU v Ostravě za projekt „Pinch analýza provozu koksochemie – Benzolka“.

CENU REKTORA Technické Univerzity Liberec a šek v hodnotě 20 000 Kč získala Ing. Jan Kruliš z TU Liberec za projekt: „Studie vozidlového motoru s prodlouženou expanzí“.

CENU REKTORA Západočeské univerzity Plzeň a šek v hodnotě 20 000 Kč získala Petra Hejtmánková ze ZČU v Plzni za projekt: „Návrh energeticky soběstačné ekofarmy“.

CENU DĚKANA Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni a šek v hodnotě 10 000 Kč získala Hana Tóthová ze ZČU v Plzni za projekt: „Energetické zásobení rodinného domu kogenerační jednotkou“.

CENU DĚKANA Fakulty stavební ČVUT v Praze a šek v hodnotě 10 000 Kč získal Ing. Petr Chmátal z ČVUT v Praze za projekt „Nové způsoby hledání energetických úspor při navrhování čistíren odpadních vod“.

CENU DĚKANA Fakulty strojní ČVUT V PRAZE a šek v hodnotě 10 000 Kč získal Tomáš Hojný z TU Liberec za projekt „Optimalizace pohonu hybridního vozidla pomocí simulačních výpočtů“.

Společnost ENVIROS, generální partner studentské ceny, spolu se společností Top Expo, hlavním organizátorem akce, již začíná pracovat na přípravě dalšího ročníku studentské ceny – ČEEP Student 2016.

Štítky: , ,

Zpět na předchozí stránku