Semináře Archivy - Strana 2 z 3 - Enviros

Prezentace průběžných výsledků úkolu Udržitelný rozvoj energetiky

Dne 10. prosince 2008 se v hotelu Populus v Praze 3 uskutečnil seminář prezentující průběžné výsledky řešení projektu Výzkum dlouhodobě udržitelného rozvoje energetiky ČR se zaměřením na jaderné a další perspektivní technologie pro výrobu elektřiny a tepla a úspory energie ve všech odvětvích lidské činnosti –…

Mezinárodní konference o energetické náročnosti budov

Společnost ENVIROS byla organizátorem mezinárodní konference o energetické náročnosti budov (CA EPBD II.) konané ve dnech 1. – 2. 12. 2008 v hotelu Diplomat v Praze. Konference se konala v rámci projektu „Concerted Action Energy Performance in Buildings Directive II.” Evropské komise (DG TREN) a Agentury pro konkurenceschopnost a inovace…

Bezpečnost zásobování zemním plynem v rozšířené Evropě

Cíl semináře Cílem semináře bylo prezentovat a diskutovat výsledky projektu v rámci programu SYNERGY Komise EU s názvem Bezpečnost zásobování zemním plynem v rozšířené Evropě. Seminář byl zaměřen na experty pracující v oblasti výzkumu, analýz, přípravy politiky…

Národní seminář k projektu CEERES – prezentace ke stažení

       ENVIROS, s. r. o., a Česká energetická agentura ve spolupráci s odborným dvouměsíčníkem…

Training Seminars

Within the Phare project 3-day training course of seminars was organised between 31 October and 4 November 2005 in Prague and Brno – for 3 groups of trainees, nominated by the Ministry of Industry and Trade:

SAVE II – BEEP, Seminář „Financování energetických opatření“

Projekt SAVE II – BEEP Závěrečný seminář v rámci projektu se konal dne 19. listopadu 2004 ve velké zasedací síni Městského úřadu Marianské Lázně. Organizace semináře Jiří Urbanec, odbor územního plánu, rozvoje a investic Městského úřadu Mariánské…

SEMINÁŘ – REPROMO

O projektu REPROMO Projekt REPROMO (Renewable Energy Promotional Campaign for the Realisation of Trans-national RES Projects) je projektem zaměřeným na podporu realizace konkrétních projektů využívání OZE v budoucích členských zemích EU. Řešiteli projektu jsou jak zástupci…