20 let výročí ENVIROS, s.r.o.

ENVIROS, s. r. o. – Poradenství v oblasti energetiky a životního prostředí

ENVIROS je jednou z nejvýznamnějších konzultačních společností v oblasti poskytování energetických a environmentálních služeb, a to nejen v České republice, ale i v zemích střední a východní Evropy a v dalších evropských a asijských zemích.

V letošním roce společnost ENVIROS, s. r. o., slaví 20. výročí svého vzniku. Využívá tak dlouholetých bohatých zkušeností s působením na trhu energetického a environmentálního poradenství, je členem mezinárodní skupiny SKM Enviros.

Today's Business Tomorrow's World

Motto společnosti, Today's Business Tomorrow's World, vyjadřuje aktivní snahu spolupracovat se zákazníky a obchodními partnery takovým způsobem, který přináší všem zúčastněným stranám maximální prospěch při jejich činnostech či podnikání, a to nejen v současnosti, ale i do budoucna a se zachováním kladného vztahu k životnímu prostředí – v souladu s Politikou jakosti a životního prostředí společnosti ENVIROS, s. r. o.

Nové výzvy na čerpání dotací z OPŽP

Státní fond životního prostředí (SFŽP) připravil nové výzvy pro čerpání prostředků z Operačního programu životní prostředí (OPŽP). Žádosti o dotace jsou přijímány od března do června 2014. Přesné termíny, oblasti podpory, alokace.
» OPŽP 2014 – pomůžeme Vám získat dotace!

Slovenská Asociace poskytovatelů energetických služeb založena

Na Slovensku byla založena Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES), na čemž se podílel i ENVIROS jako zkušený poradce a nezávislý technický konzultant programu MunSEFF.
» APES Slovensko

Běžíme Pražský půlmaraton 2014

Zaměstnanci ENVIROSu i v letošním roce běželi štafetu Pražského půlmaratonu. S časem 01:55:36 doběhli na 226. místě.
» Běžecké složení, foto a diplom

Studentská cena ENVIROS 2013

Společnost ENVIROS, s. r. o., vypisovatel a generální partner soutěže, vyhlašuje nový ročník Studentské ceny v oblasti úsporné výstavby, zvyšování energetické účinnosti a užití obnovitelných zdrojů energie. Soutěž se vyhlašuje vždy zpětně za předchozí rok. Letos, v roce 2014, se vypisuje již 11. ročník Studentské ceny ENVIROS (za rok 2013) v rámci Českého energetického a ekologického projektu (ČEEP) roku 2013. Uzávěrka pro přihlášení prací je 30. 9. 2014.
» Cíle a podmínky soutěže, finanční ceny

Projekt: Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR

Předmětem projektu je vytvoření střednědobých strategických dokumentů v oblasti ochrany ovzduší, včetně dokumentů nutných pro vymezení oblastí podpory od roku 2014 do roku 2020. Cílem těchto strategických dokumentů je snížení celkové úrovně znečišťování a znečištění vnějšího ovzduší v ČR s ohledem na zdravotní rizika pro lidské zdraví i poškozené ekosystémy, a to jak na úrovni celého státu, tak i na úrovni zón a aglomerací.
» Více informací o projektu

 
 
Slovenská vlajka English Version