Úvodní obrázek (zima) – ENVIROS, s.r.o.

ENVIROS, s. r. o. – Poradenství v oblasti energetiky a životního prostředí

ENVIROS je jednou z nejvýznamnějších konzultačních společností v oblasti poskytování energetických a environmentálních služeb, a to nejen v České republice, ale i v zemích střední a východní Evropy a v dalších evropských a asijských zemích.

V letošním roce společnost ENVIROS, s. r. o., slaví 20. výročí svého vzniku. Využívá tak dlouholetých bohatých zkušeností s působením na trhu energetického a environmentálního poradenství, je členem mezinárodní skupiny SKM Enviros.

Today's Business Tomorrow's World

Motto společnosti, Today's Business Tomorrow's World, vyjadřuje aktivní snahu spolupracovat se zákazníky a obchodními partnery takovým způsobem, který přináší všem zúčastněným stranám maximální prospěch při jejich činnostech či podnikání, a to nejen v současnosti, ale i do budoucna a se zachováním kladného vztahu k životnímu prostředí – v souladu s Politikou jakosti a životního prostředí společnosti ENVIROS, s. r. o.

Britský ples 2015

ENVIROS je hlavním partnerem reprezentačního plesu podnikatelů a manažerů pod patronátem Britské obchodní komory. Akce, která se koná dne 20. března 2015, historicky poprvé v Ostravě (Imperial hotel Ostrava), proběhne pod záštitou Tomáše Macury, primátora statutárního města Ostrava, a Miroslava Nováka, hejtmana Moravskoslezského kraje.
» Britský ples 2015

Poslední výzva OPŽP 2007–2013

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 64. výzvu pokrývající prioritní osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží a 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny). Výzva s pořadovým číslem 64 je zároveň poslední výzvou končícího OPŽP 2007–2013.
» Pomůžeme Vám s přípravou a administrací žádostí pro Vaše projekty (5. 2. 2015)

Nový Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020 byl schválen!

V červenci 2014 vláda schválila nový program OPPIK pro programové období 2014–2020. Cílem operačního programu je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Podpora pro české podnikatele půjde z Evropského fondu pro regionální rozvoj, celkem je v něm připraveno 4,316 miliardy eur (zhruba 116 miliard korun). Základní programový dokument musí nyní po vládě schválit Evropská komise. Ministerstvo očekává, že vyjednávání skončí ve čtvrtém čtvrtletí a podmínky pro první žádosti o dotace budou vyhlášeny koncem letošního roku.
Pomůžeme Vám získat dotace:
» OPŽP 2014, » OPPI 2014, » OPPI 2007–2013, OPPIK 2014–2020

Projekt: Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR

Předmětem projektu je vytvoření střednědobých strategických dokumentů v oblasti ochrany ovzduší, včetně dokumentů nutných pro vymezení oblastí podpory od roku 2014 do roku 2020. Cílem těchto strategických dokumentů je snížení celkové úrovně znečišťování a znečištění vnějšího ovzduší v ČR s ohledem na zdravotní rizika pro lidské zdraví i poškozené ekosystémy, a to jak na úrovni celého státu, tak i na úrovni zón a aglomerací.
» Více informací o projektu

 
 
Slovenská vlajka English Version