PF 2015 – ENVIROS, s.r.o.

ENVIROS, s. r. o. – Poradenství v oblasti energetiky a životního prostředí

ENVIROS je jednou z nejvýznamnějších konzultačních společností v oblasti poskytování energetických a environmentálních služeb, a to nejen v České republice, ale i v zemích střední a východní Evropy a v dalších evropských a asijských zemích.

V letošním roce společnost ENVIROS, s. r. o., slaví 20. výročí svého vzniku. Využívá tak dlouholetých bohatých zkušeností s působením na trhu energetického a environmentálního poradenství, je členem mezinárodní skupiny SKM Enviros.

Today's Business Tomorrow's World

Motto společnosti, Today's Business Tomorrow's World, vyjadřuje aktivní snahu spolupracovat se zákazníky a obchodními partnery takovým způsobem, který přináší všem zúčastněným stranám maximální prospěch při jejich činnostech či podnikání, a to nejen v současnosti, ale i do budoucna a se zachováním kladného vztahu k životnímu prostředí – v souladu s Politikou jakosti a životního prostředí společnosti ENVIROS, s. r. o.

Nový Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020 byl schválen!

Dne 14. 7. 2014 vláda schválila nový program OPPIK pro programové období 2014–2020. Cílem operačního programu je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Podpora pro české podnikatele půjde z Evropského fondu pro regionální rozvoj, celkem je v něm připraveno 4,316 miliardy eur (zhruba 116 miliard korun). Základní programový dokument musí nyní po vládě schválit Evropská komise. Ministerstvo očekává, že vyjednávání skončí ve čtvrtém čtvrtletí a podmínky pro první žádosti o dotace budou vyhlášeny koncem letošního roku.
Pomůžeme Vám získat dotace:
» OPŽP 2014, » OPPI 2014, » OPPI 2007–2013, OPPIK 2014–2020

Slavnostní vyhlášení výsledků Studentské ceny ENVIROS 2013

Na galavečeru v Betlémské kapli dne 11. 11. 2014 byly slavnostně vyhlášeny výsledky studentské soutěže ČEEP Student 2013 a předány ceny studentům vysokých škol, jejichž práce byly odbornou porotou, složenou z představitelů VŠ a partnerů soutěže, vyhodnoceny jako nejlepší v oblasti energetický a ekologický projekt, stavba, inovace za rok 2013.
» Výsledky ČEEP / Studentské ceny ENVIROS 2013

Články z našeho časopisu EnNews

» Účinnější využívání přírodních zdrojů
» Projekty k dálkovým transferům elektřiny

Projekt: Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR

Předmětem projektu je vytvoření střednědobých strategických dokumentů v oblasti ochrany ovzduší, včetně dokumentů nutných pro vymezení oblastí podpory od roku 2014 do roku 2020. Cílem těchto strategických dokumentů je snížení celkové úrovně znečišťování a znečištění vnějšího ovzduší v ČR s ohledem na zdravotní rizika pro lidské zdraví i poškozené ekosystémy, a to jak na úrovni celého státu, tak i na úrovni zón a aglomerací.
» Více informací o projektu

 
 
Slovenská vlajka English Version