Úvodní obrázek (jaro) – ENVIROS, s.r.o.

ENVIROS, s. r. o. – Poradenství v oblasti energetiky a životního prostředí

ENVIROS je jednou z nejvýznamnějších konzultačních společností v oblasti poskytování energetických a environmentálních služeb, a to nejen v České republice, ale i v zemích střední a východní Evropy a v dalších evropských a asijských zemích.

V letošním roce společnost ENVIROS, s. r. o., slaví 20. výročí svého vzniku. Využívá tak dlouholetých bohatých zkušeností s působením na trhu energetického a environmentálního poradenství, je členem mezinárodní skupiny Enviros Group.

Today's Business Tomorrow's World

Motto společnosti, Today's Business Tomorrow's World, vyjadřuje aktivní snahu spolupracovat se zákazníky a obchodními partnery takovým způsobem, který přináší všem zúčastněným stranám maximální prospěch při jejich činnostech či podnikání, a to nejen v současnosti, ale i do budoucna a se zachováním kladného vztahu k životnímu prostředí – v souladu s Politikou jakosti a životního prostředí společnosti ENVIROS, s. r. o.

Podporujeme Mental Power Prague Film Festival 2015

Devátý ročník mezinárodního filmového festivalu (ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením se koná ve dnech 4. – 6. 6. 2015 v divadle Palace, Praha. ENVIROS dokonce soutěží se snímkem Vážky on Air, v němž hrají klienti Domovu Mladá, Milovice; bude promítán ve čtvrtek 4. 6. 2015.
» www.mentalpower.cz

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020 (OPPIK)

Dne 29. 4. 2015 byl Evropskou komisí schválen Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020 (OPPIK). Nový dotační program určený převážně pro podnikatelský sektor je zaměřen na podporu výzkumu, vývoje a inovací.
» Pomůžeme Vám s žádostí o dotaci z OPPIK!

Studentská cena ENVIROS 2014

Společnost ENVIROS vyhlašuje nový ročník Studentské ceny v oblasti úsporné výstavby, zvyšování energetické účinnosti a užití obnovitelných zdrojů energie. Soutěž se vyhlašuje vždy zpětně za předchozí rok. Letos, v roce 2015, jde již o 12. ročník Studentské ceny ENVIROS, které je realizována v rámci Českého energetického a ekologického projektu roku 2014, jehož je ENVIROS generálním partnerem. Uzávěrka přihlášek: 2. 10. 2015 do 17.00 hod.
» Studentská cena ENVIROS

Nová Zelená úsporám (2015)!

V programu Nová zelená úsporám je podporováno kvalitní zateplování rodinných domů, náhrada neekologického vytápění za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (kotle na biomasu, účinná tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle), instalace termických solárních systémů, instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.
» Nová Zelená úsporám – zpracujeme Vám potřebnou dokumentaci k žádosti o dotaci

Nový Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020 byl schválen!

V červenci 2014 vláda schválila nový program OPPIK pro programové období 2014–2020. Cílem operačního programu je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Podpora pro české podnikatele půjde z Evropského fondu pro regionální rozvoj, celkem je v něm připraveno 4,316 miliardy eur (zhruba 116 miliard korun). Základní programový dokument musí nyní po vládě schválit Evropská komise. Ministerstvo očekává, že vyjednávání skončí ve čtvrtém čtvrtletí a podmínky pro první žádosti o dotace budou vyhlášeny koncem letošního roku.
Pomůžeme Vám získat dotace:
» OPŽP 2014, » OPPI 2014, » OPPI 2007–2013, OPPIK 2014–2020

Projekt: Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR

Předmětem projektu je vytvoření střednědobých strategických dokumentů v oblasti ochrany ovzduší, včetně dokumentů nutných pro vymezení oblastí podpory od roku 2014 do roku 2020. Cílem těchto strategických dokumentů je snížení celkové úrovně znečišťování a znečištění vnějšího ovzduší v ČR s ohledem na zdravotní rizika pro lidské zdraví i poškozené ekosystémy, a to jak na úrovni celého státu, tak i na úrovni zón a aglomerací.
» Více informací o projektu

 
 
Slovenská vlajka English Version