Úvodní obrázek (jaro) – ENVIROS, s.r.o.

ENVIROS, s. r. o. – Poradenství v oblasti energetiky a životního prostředí

ENVIROS je jednou z nejvýznamnějších konzultačních společností v oblasti poskytování energetických a environmentálních služeb, a to nejen v České republice, ale i v zemích střední a východní Evropy a v dalších evropských a asijských zemích.

V letošním roce společnost ENVIROS, s.r.o., oslavila již 21. výročí svého vzniku. Využívá tak dlouholetých bohatých zkušeností s působením na trhu energetického a environmentálního poradenství, je členem mezinárodní skupiny Enviros Group.

Today's Business Tomorrow's World

Motto společnosti, Today's Business Tomorrow's World, vyjadřuje aktivní snahu spolupracovat se zákazníky a obchodními partnery takovým způsobem, který přináší všem zúčastněným stranám maximální prospěch při jejich činnostech či podnikání, a to nejen v současnosti, ale i do budoucna a se zachováním kladného vztahu k životnímu prostředí – v souladu s Politikou jakosti a životního prostředí společnosti ENVIROS, s.r.o.

OPPIK 2016 – Úspory energie – výzva II

28. 11. 2016. Ministerstvo průmyslu a obchoduu otevřelo novou (druhou) dotační výzvu Úspory energie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).
» OPPIK 2016 – Úspory energie – výzva II

OPPIK 2016 – nové výzvy – ICT, sdílené služby, školící střediska, nemovitosti

24. 10. 2016. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) prostřednictvím své příspěvkové organizace Agentura pro podnikání a inovace (API) otevřelo nové dotační výzvy v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).
» OPPIK 2016

Akce pro klienty – Energetický management (6. 10. 2016) a Dotace (19. 10. 2016)

Společnost ENVIROS pořádá neformální akce zaměřené na různá odborná témata pro stávající i budoucí partnery a klienty. Tématem prvních dvou setkání byl Energetický management a Dotace.
» Akce pro klienty – Tisková zpráva

Vypsání Studentské ceny ENVIROS 2015

Společnost ENVIROS, s.r.o., generální partner soutěže, vyhlašuje nový ročník Studentské ceny v oblasti úsporné výstavby, zvyšování energetické účinnosti a užití obnovitelných zdrojů energie.. Soutěž se vyhlašuje vždy zpětně za předchozí rok. Letos, v roce 2016, se vypisuje již 13. ročník Studentské ceny ENVIROS (za rok 2015) v rámci Českého energetického a ekologického projektu (ČEEP) roku 2015, jehož je ENVIROS generálním partnerem.
» Vyhlášení 13. ročníku Studentské ceny ENVIROS (za rok 2015)

MŽP podpoří odstraňování nelegálních skladů a sanaci havarijních stavů

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo v rámci „Národního programu životní prostředí“ výzvu č. 6/2016 zaměřenou na projekty odstranění a rekultivace nelegálních skladů a sanace havarijních stavů, které představují akutní riziko pro životní prostředí, a to s celkovou alokací 100 mil. Kč. Žádosti jsou přijímány v období od 1. června do 16. prosince 2016.
» Pomůžeme Vám s žádostí o dotaci

Nová výzva OPŽP 2016 – energetické úspory ve veřejných budovách

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo novou výzvu zaměřenou na projekty energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách, a to s celkovou alokací 3 mld. Kč. Žádosti budou přijímány v období od 1. září do 20. prosince 2016.
» Pomůžeme Vám s žádostí o dotaci

Nové dotační výzvy OPŽP – odpadové hospodářství

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dvě nové výzvy zaměřené na projekty předcházení vzniku komunálních odpadů (výzva č. 40) a materiálové a energetické využívání odpadů, včetně nebezpečných (výzva č. 41).
» Nové dotační výzvy OPŽP – odpadové hospodářství. Pomůžeme Vám s žádostí o dotaci!

Nová výzva IROP – Energetické úspory v bytových domech

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 37. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), a to s celkovou alokací 8,75 mld. Kč.
» Nová výzva IROP – Energetické úspory v bytových domech. Pomůžeme Vám s dotací!

Změna sídla ENVIROS, s.r.o.

Vážení obchodní partneři, od 1. února 2016 nás najdete na nové adrese:
Dykova 53/10, 101 00 Praha 10-Vinohrady.
» Kontakty

Nová Zelená úsporám!

V programu Nová zelená úsporám je podporováno kvalitní zateplování rodinných domů, náhrada neekologického vytápění za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (kotle na biomasu, účinná tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle), instalace termických solárních systémů, instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.
» Nová Zelená úsporám – zpracujeme Vám potřebnou dokumentaci k žádosti o dotaci

Projekt: Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR

Předmětem projektu je vytvoření střednědobých strategických dokumentů v oblasti ochrany ovzduší, včetně dokumentů nutných pro vymezení oblastí podpory od roku 2014 do roku 2020. Cílem těchto strategických dokumentů je snížení celkové úrovně znečišťování a znečištění vnějšího ovzduší v ČR s ohledem na zdravotní rizika pro lidské zdraví i poškozené ekosystémy, a to jak na úrovni celého státu, tak i na úrovni zón a aglomerací.
» Více informací o projektu

 
 
Slovenská vlajka Srbija English Version