Úvodní obrázek (jaro) – ENVIROS, s.r.o.

ENVIROS, s. r. o. – Poradenství v oblasti energetiky a životního prostředí

ENVIROS je jednou z nejvýznamnějších konzultačních společností v oblasti poskytování energetických a environmentálních služeb, a to nejen v České republice, ale i v zemích střední a východní Evropy a v dalších evropských a asijských zemích.

V letošním roce společnost ENVIROS, s.r.o., oslavila již 21. výročí svého vzniku. Využívá tak dlouholetých bohatých zkušeností s působením na trhu energetického a environmentálního poradenství, je členem mezinárodní skupiny Enviros Global Limited.

Today's Business Tomorrow's World

Motto společnosti, Today's Business Tomorrow's World, vyjadřuje aktivní snahu spolupracovat se zákazníky a obchodními partnery takovým způsobem, který přináší všem zúčastněným stranám maximální prospěch při jejich činnostech či podnikání, a to nejen v současnosti, ale i do budoucna a se zachováním kladného vztahu k životnímu prostředí – v souladu s Politikou jakosti a životního prostředí společnosti ENVIROS, s. r. o.

Dotační příležitosti

Aktuálně jsou pro podnikatele v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vypsané následující výzvy k předkládání projektových žádostí:

  • Aplikace: dotace na výzkum a vývoj
  • Úspory energie: dotace na úspore energie a emisí v podnicích
  • Technologie: nákup nového strojního vybavení (pouze mikropodniky do 3 let stáří)
  • Nemovitosti: rekonstrukce podnikatelských nemovitostí (pouze MSP)
  • Potenciál: založení nebo rozšíření centra výzkumu a vývoje
  • ICT a sdílené služby: vývoj softwaru a aplikací, centra sdílených služeb, datová centra
  • Školicí středisko: vybudování a vybavení školicího centra (pouze MSP)
  • Inovace: zavedení inovací výrobku nebo výrobních procesů

Předkládání žádostí o podporu končí 31. 8. 2015, proto se na nás neváhejte obrátit s nezávaznou konzultací k Vašim projektových záměrům. Rádi Vám pomůžeme získat podporu právě pro Váš projekt.
» Dotační poradenství ENVIROS – kontakt

Studentská cena ENVIROS 2014

Společnost ENVIROS vyhlašuje nový ročník Studentské ceny v oblasti úsporné výstavby, zvyšování energetické účinnosti a užití obnovitelných zdrojů energie. Soutěž se vyhlašuje vždy zpětně za předchozí rok. Letos, v roce 2015, jde již o 12. ročník Studentské ceny ENVIROS, které je realizována v rámci Českého energetického a ekologického projektu roku 2014, jehož je ENVIROS generálním partnerem. Uzávěrka přihlášek: 2. 10. 2015 do 17.00 hod.
» Studentská cena ENVIROS

Nová Zelená úsporám (2015)!

V programu Nová zelená úsporám je podporováno kvalitní zateplování rodinných domů, náhrada neekologického vytápění za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (kotle na biomasu, účinná tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle), instalace termických solárních systémů, instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.
» Nová Zelená úsporám – zpracujeme Vám potřebnou dokumentaci k žádosti o dotaci

Projekt: Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR

Předmětem projektu je vytvoření střednědobých strategických dokumentů v oblasti ochrany ovzduší, včetně dokumentů nutných pro vymezení oblastí podpory od roku 2014 do roku 2020. Cílem těchto strategických dokumentů je snížení celkové úrovně znečišťování a znečištění vnějšího ovzduší v ČR s ohledem na zdravotní rizika pro lidské zdraví i poškozené ekosystémy, a to jak na úrovni celého státu, tak i na úrovni zón a aglomerací.
» Více informací o projektu

 
 
Slovenská vlajka English Version