Úvodní obrázek (jaro) – ENVIROS, s.r.o.

ENVIROS, s. r. o. – Poradenství v oblasti energetiky a životního prostředí

ENVIROS je jednou z nejvýznamnějších konzultačních společností v oblasti poskytování energetických a environmentálních služeb, a to nejen v České republice, ale i v zemích střední a východní Evropy a v dalších evropských a asijských zemích.

V letošním roce společnost ENVIROS, s.r.o., oslavila již 21. výročí svého vzniku. Využívá tak dlouholetých bohatých zkušeností s působením na trhu energetického a environmentálního poradenství, je členem mezinárodní skupiny Enviros Group.

Today's Business Tomorrow's World

Motto společnosti, Today's Business Tomorrow's World, vyjadřuje aktivní snahu spolupracovat se zákazníky a obchodními partnery takovým způsobem, který přináší všem zúčastněným stranám maximální prospěch při jejich činnostech či podnikání, a to nejen v současnosti, ale i do budoucna a se zachováním kladného vztahu k životnímu prostředí – v souladu s Politikou jakosti a životního prostředí společnosti ENVIROS, s.r.o.

Změna sídla ENVIROS, s.r.o.

Vážení obchodní partneři, od 1. února 2016 nás najdete na nové adrese:
Dykova 53/10, 101 00 Praha 10-Vinohrady.
» Kontakty

Nízkouhlíkové technologie – Výzva I

8. 3. 2016. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) vypsalo novou výzvu v programu Nízkouhlíkové technologie.
» Více informací. Můžeme Vám pomoci s žádostí o dotaci

Zpracování plánů odpadového hospodářství

V roce 2015 probíhalo ve všech čtrnácti krajích České republiky vytváření nových krajských Plánů odpadového hospodářství (POH). Společnost ENVIROS ve spolupráci s firmou ECO-management vypracovala POH pro Zlínský kraj, včetně hodnocení jeho vlivů na životní prostředí (SEA), který byl oficiálně vyhlášen dne 24. 2. 2016 obecně závaznou vyhláškou Zlínského kraje č. 1/2016. V návaznosti na krajské plány odpadového hospodářství nabízí společnost ENVIORS zpracování POH obcí.
» Zpracování plánů odpadového hospodářství

Nová Zelená úsporám!

V programu Nová zelená úsporám je podporováno kvalitní zateplování rodinných domů, náhrada neekologického vytápění za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (kotle na biomasu, účinná tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle), instalace termických solárních systémů, instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.
» Nová Zelená úsporám – zpracujeme Vám potřebnou dokumentaci k žádosti o dotaci

Projekt: Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR

Předmětem projektu je vytvoření střednědobých strategických dokumentů v oblasti ochrany ovzduší, včetně dokumentů nutných pro vymezení oblastí podpory od roku 2014 do roku 2020. Cílem těchto strategických dokumentů je snížení celkové úrovně znečišťování a znečištění vnějšího ovzduší v ČR s ohledem na zdravotní rizika pro lidské zdraví i poškozené ekosystémy, a to jak na úrovni celého státu, tak i na úrovni zón a aglomerací.
» Více informací o projektu

 
 
Slovenská vlajka Srbija English Version