Úvodní obrázek (jaro) – ENVIROS, s.r.o.

ENVIROS, s. r. o. – Poradenství v oblasti energetiky a životního prostředí

ENVIROS je jednou z nejvýznamnějších konzultačních společností v oblasti poskytování energetických a environmentálních služeb, a to nejen v České republice, ale i v zemích střední a východní Evropy a v dalších evropských a asijských zemích.

V letošním roce společnost ENVIROS, s.r.o., oslavila již 21. výročí svého vzniku. Využívá tak dlouholetých bohatých zkušeností s působením na trhu energetického a environmentálního poradenství, je členem mezinárodní skupiny Enviros Global Limited.

Today's Business Tomorrow's World

Motto společnosti, Today's Business Tomorrow's World, vyjadřuje aktivní snahu spolupracovat se zákazníky a obchodními partnery takovým způsobem, který přináší všem zúčastněným stranám maximální prospěch při jejich činnostech či podnikání, a to nejen v současnosti, ale i do budoucna a se zachováním kladného vztahu k životnímu prostředí – v souladu s Politikou jakosti a životního prostředí společnosti ENVIROS, s. r. o.

Vyjádření SEI k termínu zpracování energetických auditů

Státní energetické inspekce prostřednictvím ústředního ředitele Pavla Gebauera vydala prohlášení o tom, že si uvědomuje nereálnost požadavku na zpracování energetických auditů ve všech dotčených podnicích do 5. 12. 2015. Z tohoto důvodu nebude SEI v první polovině roku 2016 iniciovat žádné kontroly dodržení této povinnosti. V případě externího podnětu k provedení kontroly bude dostačující prokazatelné zahájení prací na energetickém auditu. Oficiální prohlášní SEI naleznete na » www.cr-sei.cz/files/Vyjad-eni-SEI_audity.pdf.

Mental Power Prague Film Festival – Ozvěny 2015

Týden sociálních služeb České republiky, Domov Mladá Milovice a ENVIROS, s.r.o., zvou na Mental Power 2015 Ozvěny mezinárodního filmového festivalu v Lysé nad Labem. Kdy? 8. 10. 2015, zahájení projekcí filmů v 17:00 hod. » Plakát – program

Studentská cena ENVIROS 2014

Společnost ENVIROS vyhlašuje nový ročník Studentské ceny v oblasti úsporné výstavby, zvyšování energetické účinnosti a užití obnovitelných zdrojů energie. Soutěž se vyhlašuje vždy zpětně za předchozí rok. Letos, v roce 2015, jde již o 12. ročník Studentské ceny ENVIROS, které je realizována v rámci Českého energetického a ekologického projektu roku 2014, jehož je ENVIROS generálním partnerem. Uzávěrka přihlášek: 2. 10. 2015 do 17.00 hod. » Studentská cena ENVIROS

Nová Zelená úsporám (2015)!

V programu Nová zelená úsporám je podporováno kvalitní zateplování rodinných domů, náhrada neekologického vytápění za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (kotle na biomasu, účinná tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle), instalace termických solárních systémů, instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.
» Nová Zelená úsporám – zpracujeme Vám potřebnou dokumentaci k žádosti o dotaci

Projekt: Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR

Předmětem projektu je vytvoření střednědobých strategických dokumentů v oblasti ochrany ovzduší, včetně dokumentů nutných pro vymezení oblastí podpory od roku 2014 do roku 2020. Cílem těchto strategických dokumentů je snížení celkové úrovně znečišťování a znečištění vnějšího ovzduší v ČR s ohledem na zdravotní rizika pro lidské zdraví i poškozené ekosystémy, a to jak na úrovni celého státu, tak i na úrovni zón a aglomerací.
» Více informací o projektu

 
 
Slovenská vlajka English Version