LIFE Archivy - Enviros

Společnost ENVIROS se účastní projektu mezinárodního BRAVER

V říjnu 2016 byl zahájen projekt BRAVER – Boosting Regulatory Advantages Vis à vis EMAS Registration (Legislativní zvýhodnění organizací registrovaných v programu EMAS), které se účastní také společnost ENVIROS. Projekt je zaměřen na podporu plné integrace systému EMAS do…