TECHNICKÁ OPATŘENÍ

Metodika tvorby a hodnocení politik a opatření pro snižování emisí skleníkových plynů

V současnosti se velmi často setkáváme s potřebou vyhodnotit dopady různých opatření na emise skleníkových plynů, nebo naopak potřebujeme navrhnout opatření tak, aby se dosáhlo požadovaného snížení těchto emisí. S touto potřebou se setkáváme například při plnění vykazovacích povinností vůči…