VÝPOČET EMISÍ Archivy - Enviros

Metodika tvorby a hodnocení politik a opatření pro snižování emisí skleníkových plynů

Tato metodika „Metodika tvorby a hodnocení politik a opatření pro snižování emisí skleníkových plynů“ (projekt číslo TD03000356) byla vytvořena s finanční podporou TA_ČR. V současnosti se velmi často setkáváme s potřebou vyhodnotit dopady různých opatření na emise skleníkových…