Služby pro životní protředí

Životní prostředí

Zde jsou přehledně seřazeny naše služby v oblasti životního prostředí.

VODNÍ AUDIT

Chcete nalézt úsporná opatření v oblasti vody ve Vašem podniku a ušetřit provozní náklady? Potřebujete zpracovat vodní audit pro účely dotačních titulů? Řešíte otázky úpravy vody, její recirkulace a čištění nebo využívání šedých či dešťových vod?

ESG – ENVIRONMENT, SOCIAL, GOVERNANCE

Týká nebo se Vás bude týkat povinnost zpracování nefinančního reportingu? Požadují Vaši zákazníci či další partneři, abyste jim poskytovali data nefinančního charakteru? Potřebujete zpracovat strategii v oblasti ESG / udržitelnosti?

UHLÍKOVÁ STOPA

Chcete se dozvědět, jakou má Váš podnik uhlíkovou stopu? Řešíte problematiku snižování emisí skleníkových plynů? Potřebujete zpracovat studii uhlíkové neutrality?  

Mezinárodní projekty

ENVIROS je přední poradenská společnost poskytující služby zejména v oblasti energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie a životního prostředí v České republice a zemích střední a východní Evropy. Zároveň se aktivně zapojujeme do mezinárodních projektů, v rámci kterých sdílíme a propagujeme české...

SMART

Není Vám úplně jasné, co to vlastně je a co vlastně všechno obnáší SMART CITY, SMART REGION, SMART SOLUTION? Leccos možná už využíváte! Nyní ale pomocí ICT můžete skutečně chytře řídit Vaše regiony, města, obce, podniky.

Modelování

Potřebujete pro svou činnost v energetice analýzu či predikci vývoje energetického hospodářství (EH)? Zajímá Vás analýza celého řetězce od získávání primární energie, přes její transformaci až po konečnou spotřebu?

OCHRANA OVZDUŠÍ

Potřebujete zpracovat analýzu či strategii v oblasti kvality ovzduší? Jste podnik či soukromý zadavatel, který se emisemi musí nebo chce zabývat? Rádi byste svůj projekt financovali z prostředků Modernizačního fondu?

BREEAM & LEED

Jsme Vaším poradcem pro hodnocení  budov dvěma celosvětově nejuznávanějšími systémy certifikace udržitelnosti budov – BREEAM & LEED.

Vzdělávání

Vidíte vůbec efekt vzdělávání Vašich zaměstnanců?Dolujete zlato z Vašich zaměstnanců nebo je raději vyměňujete za nové?Jak sledujete a využíváte potenciál, který dřímá ve Vašich lidech? Víte o něm?

Dotace

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY, FOND PRO SPRAVEDLIVOU TRANSFORMACI, PROGRAM EFEKT To vše jsou možné zdroje finančních prostředků pro Vaše projekty nebo investiční záměry! Řešíte projekty zaměřené na snížení spotřeby energie, využití obnovitelných zdrojů, inovaci výrobního zařízení, odpadového hospodářství, nakládání s vodami...

CIRCULAR ECONOMY

Jste obec, město či region a potřebujete řešit odpadové hospodářství nebo životní prostředí ve Vaší lokalitě? Jste výrobce a řešíte úspory energie a materiálů či využití odpadů? Jste spotřebitel a nevíte, co s odpady? Jste jiný článek v cyklu výroby a...

Plány a analýzy odpadového hospodářství

Jste kraj a potřebujete aktualizovat POH? Jste obec a rádi byste zpracovali analýzu svého odpadového hospodářství či strategický plán jeho rozvoje?

Kontrola kotlů

Víte, koho se povinná kontrola účinnosti kotlů týká?Jste vlastník nebo společenství vlastníků jednotek a vlastníte nebo provozujete kotel sloužící pro vytápění se jmenovitým výkonem nad 20 kW? Pokud ano, pak jste to právě Vy!

IPPC

Jste výrobcem v oblastech chemické, energetické, potravinářské, papírenské či metalurgické výroby nebo  majitelem zemědělských výroben a provozů, včetně výkrmen zvířat?  Potom se na Vás vztahuje proces IPPC.

Kontrola klimatizací

Víte, koho se povinná kontrola klimatizačních systémů týká?Jste vlastník nebo společenství vlastníků jednotek a vlastníte nebo provozujete klimatizační systém se jmenovitým příkonem zdroje chladu větším jak 12 kW? Pokud ano, pak jste to právě Vy!

EIA

Připravujete investiční záměr? Rozšiřujete svůj podnik? Plánujete nový projekt ve Vašem městě či obci?

EDD

Chystáte se získat nemovitosti, sklady, výrobní prostory nebo kancelářské komplexy? Než tak učiníte, měli byste prozkoumat vliv na životní prostředí a situaci zamýšleného nákupu. Naši licencovaní a akreditovaní odborníci na životní prostředí vám poskytnou služby Environmental Due Diligence (EDD) nebo...

Reference

Objednavatel: Grupo Antolin Trutnov s.r.o., Parker Hannifin Industrial, s.r.o.

Kontrola klimatizací

Kontrola klimatizačního systému je prováděna na základě legislativních požadavků (zákon o hospodaření energií a vyhláška č. 193/2013 Sb.). Součástí kontroly je vizuální prohlídka klimatizačního systému, zdroje chladu, prověření stavu…

Objednavatel: Grupo Antolin Trutnov s.r.o., Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - Správa lesních školek, středisko Lhota, Česká republika - Generální finanční ředitelství, ŠKO – ENERGO, s.r.o.

Kontrola kotlů

Doposud bylo provedeno více jak 100 kontrol kotlů na základě požadavku zákona č. 406/2000 Sb, v aktuálním znění, a příslušné vyhlášky č. 194/2013 Sb. Součástí kontroly je měření účinnosti kotle…