Služby pro životní protředí

Životní prostředí

Zde jsou přehledně seřazeny naše služby v oblasti životního prostředí.

Dotace

Sháníte financování pro Vaše projekty?Znáte možnosti využití finančních prostředků ze strukturálních fondů EU?Připravujete projekty zaměřené na úspory energie, využití obnovitelných zdrojů, inovace výroby, odpadové hospodářství či úspory emisí?

Mezinárodní projekty

ENVIROS je přední poradenská společnost poskytující služby zejména v oblasti energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie a životního prostředí v České republice a zemích střední a východní Evropy.

SMART

Není Vám úplně jasné, co to vlastně je a co vlastně všechno obnáší SMART CITY, SMART REGION, SMART SOLUTION?Leccos možná už využíváte! Nyní ale pomocí ICT můžete skutečně chytře řídit Vaše regiony, města, obce, podniky.

Modelování

Potřebujete pro svou činnost v energetice analýzu či predikci vývoje energetického hospodářství (EH)?Zajímá Vás analýza celého řetězce od získávání primární energie, přes její transformaci až po konečnou spotřebu?

CIRCULAR ECONOMY

Jste obec, město či region a potřebujete řešit odpadové hospodářství nebo životní prostředí u Vás?Jste výrobce a řešíte úspory energie a využití odpadů?Jste spotřebitel a nevíte, co s odpady?Jste jiný článek cyklu?

Plán odpadového hospodářství

Týká se POH i Vás?Pokud Vaše obec produkuje ročně více než 10 tun nebezpečného odpadu nebo více než 1 000 tun ostatního odpadu, musíte zpracovat POH.

Ovzduší a klima

Jste představiteli měst, která řeší aktivity v souvislosti s přistoupením měst k Úmluvě/Paktu starostů a primátorů? Anebo jste podnik či soukromý zadavatel, který se emisemi musí nebo chce zabývat?

Vzdělávání

Vidíte vůbec efekt vzdělávání Vašich zaměstnanců?Dolujete zlato z Vašich zaměstnanců nebo je raději vyměňujete za nové?Jak sledujete a využíváte potenciál, který dřímá ve Vašich lidech? Víte o něm?

BREEAM & LEED

Jsme Vaším poradcem pro hodnocení  budov dvěma celosvětově nejuznávanějšími systémy certifikace udržitelnosti budov – BREEAM & LEED.

EDD

Chystáte se k akvizici nemovitostí, skladových či výrobních prostor či kancelářských komplexů? Před realizací Vašeho záměru prověřte stav předmětu Vašeho zájmu! Naši experti Vám tuto službu poskytnou se zárukou mezinárodního zázemí a aktuálních znalostí legislativy. Na středoevropském trhu jsme pro vás...

EIA

Připravujete investiční záměr? Rozšiřujete svůj podnik? Plánujete nový projekt ve Vašem městě či obci?

Kontrola kotlů

Víte, koho se povinná kontrola účinnosti kotlů týká?Jste vlastník nebo společenství vlastníků jednotek a vlastníte nebo provozujete kotel sloužící pro vytápění se jmenovitým výkonem nad 20 kW? Pokud ano, pak jste to právě Vy!

Kontrola klimatizací

Víte, koho se povinná kontrola klimatizačních systémů týká?Jste vlastník nebo společenství vlastníků jednotek a vlastníte nebo provozujete klimatizační systém se jmenovitým příkonem zdroje chladu větším jak 12 kW? Pokud ano, pak jste to právě Vy!

IPPC

Jste výrobcem v oblastech chemické, energetické, potravinářské, papírenské či metalurgické výroby nebo  majitelem zemědělských výroben a provozů, včetně výkrmen zvířat?  Potom se na Vás vztahuje proces IPPC.

Reference

EduZWaCE

Společnost ENVIROS je zapojena v mezinárodním vzdělávacím projektu zaměřeném na oblast oběhového hospodářství a minimalizace vzniku odpadu – EduZWaCE (Education for Zero Waste and Circular Economy), podpořeného z evropského programu…

Objednavatel: ČEZ teplárenská, Lafarge Cement, nemocnice, školy, školky, úřady

Zajištění dotací z programu OPŽP

V projektech zajištění dotačních prostředků z Operačního programu Životní prostředí se kombinuje spolupráce se soukromým i státním sektorem. Mezi projekty, na kterých jsme spolupracovali, patří jak velké projekty energetických zdrojů (například…