Služby pro financování

Financování

Zde jsou přehledně seřazeny naše služby pro investory, banky a financující instituce.

Dotace

Sháníte financování pro Vaše projekty?Znáte možnosti využití finančních prostředků ze strukturálních fondů EU?Připravujete projekty zaměřené na úspory energie, využití obnovitelných zdrojů, inovace výroby, odpadové hospodářství či úspory emisí?

Mezinárodní projekty

ENVIROS je přední poradenská společnost poskytující služby zejména v oblasti energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie a životního prostředí v České republice a zemích střední a východní Evropy.

Kreditní linky EBRD

Řešíte velké investice do energetických úspor, emisí CO2 nebo obnovitelných zdrojů a hledáte financování, poradenství nebo technickou asistenci?Potřebujete mít v zahraničí jistotu, že vše odpovídá Evropské směrnici o energetické efektivnosti?

Energetický audit

Vztahuje se na vás povinnost zpracování energetického auditu podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií? Chcete nalézt energeticky úsporná opatření ve vašem podniku a ušetřit provozní náklady? Obraťte se na náš tým certifikovaných energetických specialistů!

SMART

Není Vám úplně jasné, co to vlastně je a co vlastně všechno obnáší SMART CITY, SMART REGION, SMART SOLUTION?Leccos možná už využíváte! Nyní ale pomocí ICT můžete skutečně chytře řídit Vaše regiony, města, obce, podniky.

Kreditní linky ČR

Víte, že můžete pro financování energeticky úsporných projektů využít i jiné prostředky než strukturální fondy EU či komerční úvěry?

Územní energetické koncepce

Potřebujete řešit energetickou koncepci, energetické hospodářství na úrovni města/kraje/regionu a naplnit povinnosti vyplývajících ze zákona č. 406/2000 Sb., o  hospodaření energií?Chystáte se na analýzu CZT a rozhodnutí o způsobu rozvoje místních energetických systémů u Vás?

CIRCULAR ECONOMY

Jste obec, město či region a potřebujete řešit odpadové hospodářství nebo životní prostředí u Vás?Jste výrobce a řešíte úspory energie a využití odpadů?Jste spotřebitel a nevíte, co s odpady?Jste jiný článek cyklu?

Plán odpadového hospodářství

Týká se POH i Vás?Pokud Vaše obec produkuje ročně více než 10 tun nebezpečného odpadu nebo více než 1 000 tun ostatního odpadu, musíte zpracovat POH.

Vzdělávání

Vidíte vůbec efekt vzdělávání Vašich zaměstnanců?Dolujete zlato z Vašich zaměstnanců nebo je raději vyměňujete za nové?Jak sledujete a využíváte potenciál, který dřímá ve Vašich lidech? Víte o něm?

BREEAM & LEED

Jsme Vaším poradcem pro hodnocení  budov dvěma celosvětově nejuznávanějšími systémy certifikace udržitelnosti budov – BREEAM & LEED.

EPC

Hledáte řešení úspor energie s nulovými výdaji navíc? Plaťte veškeré investice pouze z dosažených úspor. Dodavatel je motivován Vám úspory zajistit, aby mohl investici realizovat.

Plán úspor a energetický posudek

Řešíte, jak dlouhodobě snižovat spotřebu a náklady na energii a ušetřit?Připravujete dotační projekt a potřebujete zpracovat energetický posudek?

OZE

Investujete do projektů využívajících obnovitelné zdroje energie?Řešíte financování fotovoltaických, větrných či biomasových elektráren, bioplynových stanic či projektů na využití skládkového plynu?

IPPC

Jste výrobcem v oblastech chemické, energetické, potravinářské, papírenské či metalurgické výroby nebo  majitelem zemědělských výroben a provozů, včetně výkrmen zvířat?  Potom se na Vás vztahuje proces IPPC.

EIA

Připravujete investiční záměr? Rozšiřujete svůj podnik? Plánujete nový projekt ve Vašem městě či obci?

EDD

Chystáte se k akvizici nemovitostí, skladových či výrobních prostor či kancelářských komplexů? Před realizací Vašeho záměru prověřte stav předmětu Vašeho zájmu! Naši experti Vám tuto službu poskytnou se zárukou mezinárodního zázemí a aktuálních znalostí legislativy. Na středoevropském trhu jsme pro vás...

Reference

Objednavatel: EPH, Lafarge Cement, Vetropack, Vitrablok, Škoda Auto, Mondi Group a další

Zajištění dotací OPPI a OPPIK

Projekty zajištění dotační podpory pro energeticky úsporná opatření z programu OPPI a OPPIK jsou jedním ze základních stavebních kamenů naší spolupráce s průmyslovými podniky. V alokovaných prostředcích ve výzvách Eko Energie…

Objednavatel: ČEZ teplárenská, Lafarge Cement, nemocnice, školy, školky, úřady

Zajištění dotací z programu OPŽP

V projektech zajištění dotačních prostředků z Operačního programu Životní prostředí se kombinuje spolupráce se soukromým i státním sektorem. Mezi projekty, na kterých jsme spolupracovali, patří jak velké projekty energetických zdrojů (například…