Služby pro financování

Financování

Zde jsou přehledně seřazeny naše služby pro investory, banky a financující instituce.

VODNÍ AUDIT

Chcete nalézt úsporná opatření v oblasti vody ve Vašem podniku a ušetřit provozní náklady? Potřebujete zpracovat vodní audit pro účely dotačních titulů? Řešíte otázky úpravy vody, její recirkulace a čištění nebo využívání šedých či dešťových vod?

Mezinárodní projekty

ENVIROS je přední poradenská společnost poskytující služby zejména v oblasti energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie a životního prostředí v České republice a zemích střední a východní Evropy. Zároveň se aktivně zapojujeme do mezinárodních projektů, v rámci kterých sdílíme a propagujeme české...

Kreditní linky EBRD

Řešíte velké investice do energetických úspor, emisí CO2 nebo obnovitelných zdrojů a hledáte financování, poradenství nebo technickou asistenci?Potřebujete mít v zahraničí jistotu, že vše odpovídá Evropské směrnici o energetické efektivnosti?

Energetický audit

Vztahuje se na vás povinnost zpracování energetického auditu podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií?Chcete nalézt energeticky úsporná opatření ve vašem podniku a ušetřit provozní náklady? Obraťte se na náš tým certifikovaných energetických specialistů!

SMART

Není Vám úplně jasné, co to vlastně je a co vlastně všechno obnáší SMART CITY, SMART REGION, SMART SOLUTION? Leccos možná už využíváte! Nyní ale pomocí ICT můžete skutečně chytře řídit Vaše regiony, města, obce, podniky.

Kreditní linky ČR

Víte, že můžete pro financování energeticky úsporných projektů využít i jiné prostředky než strukturální fondy EU či komerční úvěry?

STRATEGIE V OBLASTI ENERGIE A KLIMATU

Potřebujete řešit energetické hospodářství na úrovni města, kraje či regionu nebo zpracovat energetickou koncepci a naplnit povinnosti vyplývajících ze zákona č. 406/2000 Sb., o  hospodaření energií? Chystáte se na analýzu SZTE a rozhodnutí o způsobu rozvoje místních energetických systémů u...

BREEAM & LEED

Jsme Vaším poradcem pro hodnocení  budov dvěma celosvětově nejuznávanějšími systémy certifikace udržitelnosti budov – BREEAM & LEED.

Vzdělávání

Vidíte vůbec efekt vzdělávání Vašich zaměstnanců?Dolujete zlato z Vašich zaměstnanců nebo je raději vyměňujete za nové?Jak sledujete a využíváte potenciál, který dřímá ve Vašich lidech? Víte o něm?

EPC

Hledáte řešení úspor energie s nulovými výdaji navíc?  Plaťte veškeré investice pouze z dosažených úspor.  Dodavatel je motivován Vám úspory zajistit, aby mohl investici realizovat.

Plán úspor a energetický posudek

Řešíte, jak dlouhodobě snižovat spotřebu a náklady na energii a ušetřit?Připravujete dotační projekt a potřebujete zpracovat energetický posudek?

OZE

Investujete do projektů využívajících obnovitelné zdroje energie? Řešíte financování fotovoltaických, větrných či biomasových elektráren, bioplynových stanic či projektů na využití skládkového plynu?

Dotace

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY, FOND PRO SPRAVEDLIVOU TRANSFORMACI, PROGRAM EFEKT To vše jsou možné zdroje finančních prostředků pro Vaše projekty nebo investiční záměry! Řešíte projekty zaměřené na snížení spotřeby energie, využití obnovitelných zdrojů, inovaci výrobního zařízení, odpadového hospodářství, nakládání s vodami...

CIRCULAR ECONOMY

Jste obec, město či region a potřebujete řešit odpadové hospodářství nebo životní prostředí ve Vaší lokalitě? Jste výrobce a řešíte úspory energie a materiálů či využití odpadů? Jste spotřebitel a nevíte, co s odpady? Jste jiný článek v cyklu výroby a...

Plány a analýzy odpadového hospodářství

Jste kraj a potřebujete aktualizovat POH? Jste obec a rádi byste zpracovali analýzu svého odpadového hospodářství či strategický plán jeho rozvoje?

IPPC

Jste výrobcem v oblastech chemické, energetické, potravinářské, papírenské či metalurgické výroby nebo  majitelem zemědělských výroben a provozů, včetně výkrmen zvířat?  Potom se na Vás vztahuje proces IPPC.

EIA

Připravujete investiční záměr? Rozšiřujete svůj podnik? Plánujete nový projekt ve Vašem městě či obci?

EDD

Chystáte se získat nemovitosti, sklady, výrobní prostory nebo kancelářské komplexy? Než tak učiníte, měli byste prozkoumat vliv na životní prostředí a situaci zamýšleného nákupu. Naši licencovaní a akreditovaní odborníci na životní prostředí vám poskytnou služby Environmental Due Diligence (EDD) nebo...

Reference

Objednavatel: European Investment Bank

Hodnocení dokumentace EIA pro úseky D1 na Slovensku

Jedním z nejvýznamnějších zahraničních projektů bylo komplexní hodnocení dokumentace vlivu na životní prostředí pro několik úseků nové dálnice D1 na Slovensku. Hodnocení bylo zpracováno pro Evropskou Investiční Banku (EIB) v souvislosti…

Objednavatel: ČSOB

FVE elektrárny pro ČSOB

Asistence při financování projektů obnovitelných zdrojů energie se zpravidla skládá z různých komponent, jako jsou energetický audit, model výroby, finanční analýza a v případě kompletních TDD (technické due dilligence) i analýza…